Broj korisnika dječijeg dodatka na nivou prošlogodišnjeg

Broj korisnika dječijeg dodatka u Gacku na nivou je prošlogodišnjeg, potvrdila nam je Rada Bjeković, referent za dječiju zaštitu u Centru za socijalni rad u Gacku.

Potrebnu dokumentaciju obnovilo je 45,  dok je prije revezije dječiji dodatak primalo 48  korisnika. Korisnici su izgubili pravo zbog starosne granice od 15 godina.

Dječiji dodatak  za drugo i četvrto dijete u RS je  35,55 KM mjesečno, za treće dijete 71,10  KM, a za osjetljivu kategoriju  djece 90,85  KM. Da bi ostvarili pravo na dječiji dodatak roditelji ne smiju imati automobil ili registrovanu radnu mašinu čija kataloška vrijednost prelazi 5.135  KM.

Cenzus za ostvarivanje prava na dječiji dodatak za drugo dijete je da prihod u posljednjih pola godine ne prelazi 79 KM po članu domaćinstva, za treće dijete 82, 95  i za četvrto dijete 90,85  KM. Za poljoprivredna domaćinstva uslov je da ne ostvaruju katastarski prihod veći od 6,30 KM.

Pravo na dječiji dodatak takođe nemaju prvorođena djeca, te svako peto i naredno dijete, osim u slučaju da je četvrto dijete u porodici punoljetno. Sva djeca koja imaju pravo na tuđu njegu i pomoć  do navršene 18. godine  imaju pravo na pomenuti dodatak , a ako se redovno školuju do završetka istog. Korisnici dodatka su i djeca pod starateljstvom te djeca čiji roditelji ostvaruju pravo na stalnu novčanu pomoć, kao i djeca koja imaju nalaz i mišljenje prvostepene komisije o procjeni sposobnosti. Pravo su ostvarili u skladu sa Odlukom  Vlade RS.

Pravo na materijalni dodatak ispunjavaju sve nezaposlene majke državljani RS koje su bile nezaposlene godinu dana prije porođaja. Iznos od 405 KM  ostvarilo je 45 porodilja.

I na kraju jedan zaista pozitivan podatak koji nam je potvrđen u Centru za socijalni rad, do kraja oktobra prema podacima Centra u Gacku je rođeno 90 beba, dok  je u protekloj godini Gacko imalo 67 novorođenčadi.