Да омладина у Гацку буде видљива

Јуче су ученици IVГ2 СШЦ „Перо Слијепчевић“ Гацко уручили иницијативу Огњену Милинковићу, начелнику општине Гацко, за доношење Омладинске политике на нивоу наше општине.

Законску основу за подношење иницијативе су нашли у Закону о омладинском организовању РС, који прописује у члану 15. обавезу доношења Омладинске политике на нивоу града/општине, а у члану 84. експлицитно се наводи да општине и градови имају обавезу да усвоје омладинску политику у року од 120 дана од дана ступања на снагу овог закона.

На састанку са начелником, ученици су презентовали најзначајније идеје њиховог пројекта „Ја грађанин“, који раде из Демократије и људских права.

Тема пројекта јесте: „Невидљива омладина у општини Гацко“, а ментор је проф. Јована Петковић-Аћимовић.

Под појмом невидљива омладина подразумијевају недостатак омладинског активизма и одсуство системске бриге о популацији младих. Наиме, у Гацку не постоји ниједна омладинска организација као ни актуелна Омладинска политика.

Искуства многих земаља укључујући и Босну и Херцеговину су показала да без активизма и учешћа у друштвеном животу млади постају невидљиви, маргинализовани дио друштва, а њихове потребе бивају занемарене. Таква друштва млади напуштају, тако да локална заједница, као и цјелокупно друштво има велику одговорност да задржи младе људе нудећи им више могућности да задовоље своје потребе.

Средњошколци су анализирали постојеће мјере јавне политике, као и оне алтернативне, које се примјењују како би се унаприједио положај младих, те су као најбоље рјешење, односно мјеру јавне политике за коју се залажу, изабрали израду релевантне омладинске политике.

Кампању јавног заговарања под слоганом „Млади су будућност Гацка“ воде путем медијске промоције и друштвених мрежа.

Такође, организовали су и потписивање петиције како би добили подршку становника Гацка за доношење омладинске политике, те лобирају код одборника да гласају за њихову мјеру. Начелник општине је са одушевљењем прихватио иницијативу и идеје које су презентовали средњошколаци. Договорена је сарадња. У наредним данима ће бити направљено сандуче, у које ће млади остављати своје поруке у вези са њиховим потребама и мјерама које омладинска политика треба да укључи.

Начелник је дао подршку младима у њиховом настојању да кроз адекватну омладинску политику побољшају свој положај и закључио да су млади главни носиоци друштвених промјена и без њих нема просперитета ни опстанка ниједне локалне заједнице. У наредним данима средњошколци намјеравају уручити иницијативу и предсједнику Скупштине општине Гацко.