Десета редовна сједница СО Гацко

Десета редовна сједница Скупштине општине Гацко ће се одржати у петак, 25. фебруар, са почетком у 10 часова.

За сједницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Записник са Девете редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 29.12.2021. године;
 2. Извјештај о раду Скупштине општине Гацко за 2021. годину;
 3. Извјештај о раду радних тијела Скупштине општине Гацко за 2021. годину;
 4. Информација о раду Савјета мјесних заједница за 2021. годину;
 5. Приједлог Стратегије развоја општине Гацко за период 2022 – 2028. године;
 6. Приједлог Програма коришћења средстава остварених по основу експлоатације минералних сировина за 2022. годину;
 7. Приједлог Програма уређења градског грађевинског земљишта за 2022. годину;
 8. Приједлог Плана коришћења јавних површина за 2022. годину;
 9. Приједлог Програма коришћења средстава концесионе накнаде за коришћење електроенергетских објеката остварених по основу Закона о концесијама за 2022. годину;
 10. Приједлог Плана капиталних улагања за 2022. годину;
 11. Приједлог Одлуке о кредитном задужењу Општине Гацко;
 12. Приједлог Одлуке о висини плата функционера Општине Гацко;
 13. Приједлог Одлуке о висини одборничког додатка у Скупштини општине Гацко;
 14. Разрјешење вршилаца дужности предсједника и чланова управних одбора јавних установа чији је оснивач Општина Гацко;
 15. Именовање чланова управних одбора јавних установа чији је оснивач Општина Гацко;
 16. Приједлог Одлуке о расписивању поновног Јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне предшколске установе „Дјечији вртић“ Гацко;
 17. Разрјешење вршиоца дужности директора Јавне установе Информативно – културни центар;
 18. Именовање директора Јавне установе Информативно – културни центар;
 19. Одборничка питања.