Дневни ред шесте редовне сједнице СО-Гацко

Шеста редовна сједница Скупштине општине Гацко одржаће се у петак, 16. јула, са почетком у 11 часова. Сједница ће се одржати у сали Скупштине општине Гацко.

За сједницу је предложен следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д:

 1. Записник са Пете редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 11.06.2021. године;
 2. Информација о стању локалних путева и улица (изградња и одржавање) и других јавних објеката од значаја за општину Гацко, за 2020. годину;
 3. Информација о здравственој заштити сточног фонда општине Гацко, за 2020. годину;
 4. Извјештај о раду Опште земљорадничке задруге Гацко, за 2020. годину;
 5. Информација о броју незапослених лица у општини Гацко, према квалификационој структури на дан подношења Информације;
 6. Информација о стању у привреди и предузетништву општине Гацко;
 7. Приједлог Одлуке о прихватању кредитног задужења Општине Гацко;
 8. Приједлог Одлуке о одобравању средстава за реконструкцију гријања у ЈЗУ Дом здравља „Проф. др Саво Бумбић“ Гацко;
 9. Извјештај о раду Општинске борачке организације Гацко, за 2020. годину;
 10. Извјештај о раду Општинске организације Црвеног крста Гацко, за 2020. годину;
 11. Нацрт Одлуке о условима, поступку и висини финансијске подршке за склапање брака, новорођено дијете и суфинансирање трошкова вантјелесне оплодње;
 12. Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума за избор, именовање и разрјешење органа у јавним установама чији је оснивач Општина Гацко;
 13. Приједлог Одлуке о измјени дијела регулационог плана „Барица“;
 14. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналном реду;
 15. Приједлог Одлуке о престанку важења Одлуке о уступању на коришћење пословног канцеларијског простора;
 16. Именовање директора Јавних установа: ЈЗУ Дом здравља „Проф. др Саво Бумбић“ Гацко, ЈПУ „Дјечији вртић“ Гацко и ЈУ „Културно спортски центар“ Гацко;
 17. Приједлог Одлуке о расписивању избора за савјете мјесних заједница за 12.09.2021. године;
 18. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор предсједника и једног члана Општинске изборне комисије;
 19. Одборничка питања.