Dvanaesta redovna sjednica SO-e Gacko

Na početku 12. redovne sjednice SO-e Gacko  jednoglasno je usvojen dnevni red od 16 tačaka a nije bilo primjedbi ni na Zapisnik sa prethodne skupštinske sjednice, održane 25. aprila. Potom je razmatran Izvještaj o radu načelnika  opštine i opštinske uprave  za 2017. godinu.

Primjedbe odbornika opozicije su se odnosile na to da Izvještaj sadrži   deklarativna zalaganja ali ne i konkretne mjere, kada je rad načelnika u pitanju. Takođe ne postoje egzaktni podaci kako su trošena sredstva u javnim nabavkama,   nedostaje i plan novog  investicionog  ciklusa  kao i  program unapređenja i modernizacije opštinske uprave s ciljem efikasnijeg rada. Predloženo je otvaranje šalter sale kako bi građani Gacka jednostavnije  završavali svoje obaveze.

Načelnik opštine Milan Radmilović je pojasnio  da je prijedlog kapitalnih ulaganja sadržan u budžetu za ovu godinu, dostupan je odbornicima i o njemu će se raspravljati na ovom zasjedanju.  Ipak, svih 9 odbornika opozicije je glasalo protiv,  dok su odbornici skupštinske većine  prihvatili  Izvještaj o radu načelnika i opštinske uprave za  prošlu godinu.

Pažnju odbornika opozicije  privukao je i Izvještaj o  izvršenje budžeta  za 2017. godinu. Budžet je ocijenjen kao socijalno- potrošački a ne razvojni. Načelnik za privredu, finansije  i društvene   djelatnosti  Dragan Papović je istakao da su ukupna budžetska sredstva u prošloj godini iznosila  12 miliona 842 390 maraka, budžetski izdaci 11 miliona 78 hiljada maraka a budžetska rezerva  218 hiljada 580 maraka.

Odbornike opozicije je zanimalo  zbog čega u Izvještaju  nema strategije razvoja opštine, zašto se ne troše sredstva od kreditnog zaduženja u iznosu  od 2 miliona 900 hiljada maraka,zbog čega ne počinje gradnja nove sportske dvorane  i  asfaltiranje trotoara prema naselju „Voćnjak“ te  šta je sa obilaznicom oko grada i  rekonstrukcijom zgrade stare opštine . Primjedbe su se odnosile i na  činjenicu da  je u izuzetno lošem stanju put prema gradskom groblju i da je neophodna  sanacija. Zamjereno je takođe i zbog čega se ne isplaćuju sredstva za  tople obroke i prevoz zaposlenima  kad već ima novca u budžetskoj rezervi. Nakon objašnjenja koja je , po ovim pitanjima , dao načelnik Radmilović – Izvještaj o izvršenju budžeta za 2017. godinu je usvojen  sa 10 glasova „za“ i 9 „protiv“.

„Zeleno svjetlo“ je  dobio i Izvještaj o utrošku sredstava  za 2017. godinu po osnovu naknada od požara. Potom je uslijedila skupštinska pauza……

Na dnevnom redu našao se Izvještaj o utrošku sredstava za 2017. sa računa posebnih namjena za vode,zatim Izvještaj o realizaciji Programa korišćenja prihoda od posebnih namjena za šume za 2017.godinu kao i Izvještaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava po osnovu eksploatacije mineralnih sirovina za 2017.godinu i ove tačke dnevnog reda usvojene su bez značajnijih rasprava.

Izvještaj o realizaciji kapitalnih ulaganja za prošlu godinu takođe nije izazvao posebnu pažnju odbornika pa je i usvojen po ustaljenoj praksi,10 „za“ 9 „protiv“.

Plan kapitalnih ulaganja kao deveta tačka dnevnog reda poslije nekoliko pitanja odbornika opozicije i pojašnjenja načelnika opštine vezanih za raspodjelu budžetskih sredstava za određene kapitalne projekte,takođe je usvojen glasovima skupštinske većine.

Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja „Prof.dr Savo Bumbić“ Gacko za proteklu godinu dobio je potrebnu većinu dok je drugi dio ove tačke dnevnog reda, Program rada sa finansijskim planom za 2018.godinu, na prijedlog odbornika SNSD-a Siniše Šukovića prolongirana za naredno skupštinsko zasjedanje,s obzirom na činjenicu da je stanje u ovoj zdravstvenoj ustanovi izuzetno teško i da je potrebno iznaći mjere za prevazilaženje istih .

Jednoglasno je usvojen Izvještaj o stanju kulture u našoj opštini koji je prezentovala član Odbora za kulturu Jelena Glogovac Savić.

Većih diskusija nije bilo ni pri usvajanju Prijedloga Programa namjenskog utroška sredstava posebnih vodnih naknada za 2018. godinu kao i Prijedloga Odluke o zaštiti izvorišta Pridvorica.

Neočekivano burnije reakcije izazvala je 14. tačka dnevnog reda-Razrješenje člana savjeta za sport.Naime, Komisija za izbor i imenovanja nije podržala razrješenje člana Savjeta za sport, koje je predložio odbornički klub SNSD-a tako da Skupština nije ni mogla da se izjasni po ovom pitanju.Odbornici SNSD-a zbog toga su odlučili da ubuduće neće učestvovati u radu niti jednog skupštinskog tijela i nakon žučnih rasprava naspustili zasjedanje.Njima se pridružio i odbornik DNS-a Dragan Drašković.