Edukativno predavanje za farmere

Resor  za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, kancelarija Trebinje   u saradnji sa Zemljoradničkom zadrugom Gacko a u okviru USAID-ovog projekta za razvoj poljoprivrede „Farma II“ juče  je u Gacku organizovao  edukativno predavanje za proizvođače mlijeka  u cilju unapređenja vlastite proizvodnje. Predavanje je prezentovao Darko Grbeša  – profesor Agronomskog fakultetu u Zagrebu  na temu  „ Uzgoj priplodnog podmlatka“  i „Ishrana muznih krava“ sa akcentom na optimalnom vremenu žetve silažnih kultura i pravilnom načinu pripreme silaže i sijena.

 Kada je u pitanju uzgoj priplodnog podmlatka , kako je naglasio profesor Grbeša , ne smije se zanemariti važna uloga odgoja junica  posebno u prvim danima života kako ne bi došlo do metaboličkih i reproduktivnih poremećaja. Nepravilna ishrana teladi  može imati višestruko  negativne posljedice na buduću proizvodnju mlijeka i prouzrokovati  indirektne gubitke na farmama.

 Kako je na predavanju rečeno najbitnija stvar u savremenom govedarstvu je da obrok za životinje bude optimalan, odnosno da zadovoljava sve njihove potrebe.

„Sektor proizvodnje mlijeka ne može opstati bez podsticaja države“  naglasio je profesor Grbeša.

Projekat „Farma II“ finansiraju   Američka agencija za međunarodni razvoj i Vlada Švedske s ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje u BiH.