Гацко бира најбољег спортисту 2022.

            Обавјештавају се спортске организације са подручја општине Гацко да доставе приједлоге за избор спортиста за сљедеће врсте признања:

  1. Годишња признања за најуспјешније спортисте, екипе и тренере:
  2. најуспјешнији спортиста
  3. најперспективнији спортисти по спортским гранама (пионир, кадет или јуниор)
  4. најбољи спортски колектив/екипа
  5. најбољи спортски тренер

Пријаве се достављају Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности Општинске управе општине Гацко, на прописаном обрасцу који се може преузети са званичне интернет странице општине Гацко www.gacko-rs.info .

Пријаве ће бити разматране од стране Комисије коју именује Начелник општине Гацко.

Рок за достављање пријава је до 09.02.2023. године (четвртак) до 12:00 часова на Протоколу Општинске управе или лично у просторијама Одјељења (виши стручни сарадник за спорт, породицу, омладину и невладин сектор).

Напомена: образац за пријаву попунити детаљно и са прецизно траженим подацима.Додатбе информације могу се добити позивом на број 065/632-684 (Жељко Поповић- виши стручни сарадник за омладину, спорт, породицу и невладин сектор).

П Р И Ј А В А

ЗА ИЗБОР НАЈУСПЈЕШНИЈЕГ СПОРТИСТЕ ОПШТИНЕ ГАЦКО

за _2022.. годину

НОМИНАЦИЈА ЗА ИЗБОР____________________________

(навести категорију: спортиста,      перспективни                       спортиста, спортска екипа, тренер)

Име и презиме 
Дан, мјесец и година рођења 
Пол (заокружити) а) женско                            б) мушко
Адреса становања (пребивалиште ) 
Број телефона / мејл 
Назив клуба чији је члан 
Врста спорта у којем је остварен резултат који се бодује за избор а) индивидулани               б) колективни
Назив клуба, адреса и година оснивања (само за номинацију клуба)     

ТАКМИЧАРСКИ ПОДАЦИ ЗА ГОДИНУ ИЗБОРА

МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА ( По члану 9. Правилника и то: Олимпијске игре, Свјетска првенства, Европска првенства, Свјетски Куп, Европски Куп/Медитеранске игре и Балканско првенство)

Два најбоља резултата (ако су остварена)

Назив такмичењаПласманУзрасна категоријаДисциплина категоријаМјесто одржавањаБрој такмичара учесника
        
        
Остали резултати са међунардних такмичења (ако су остварени)
Назив такмичењаПласманУзрасна категоријаДисциплина категоријаМјесто одржавањаБрој такмичара учесника
      
      
      

ДРЖАВНА И РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА (По члану 10. Правилника и то: Првенство Босне и Херцеговине, Куп Босне и Херцеговине, Првенство Републике Српске, Куп Републике Српске).

Два најбоља резултата (ако су остварена)

Назив такмичењаПласманУзрасна категоријаДисциплина категоријаМјесто одржавањаБрој такмичара учесника
        
        
Остали резултати са државних и републичких такмичења (ако су остварени)
      
      
      
      
      
      

СПОРТСКА БИОГРАФИЈА

Име и презиме ………………………………………………………………………………………………………………………. Датум и мјесто  рођења ………………………………………………………………………………………………………….. Назив клуба …………………………………………………………………………………………………………………………… Година почетка тренирања ……………………………………………………………………………………………………. Најзначајнији резултати у каријери ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Најзначајнији резултат у претходној години ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Битне напомене ……………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореној коверти на Протоколу Општинске управе са назнаком: „Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатоности – избор спортисте године“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Уз попуњен пријавни образац, а у циљу верификације и валидности резултата спортиста који су наведени, као и успјешан рад Комисије потребно је доставити:

  1. Билтен са Међународних такмичења;
  2. Записник са званичних такмичења;
  3. Потврду гранског савеза о такмичењу (ранг, број екипа, табела – резултат исл.);
  4. Потврда гранског савеза о броју учесника.

     У Гацку, ____, ____.            2023. године                                  

   Одговорно лице спортске организације

                                                                                                                  _________________________

                                                                             М.П,                                           Име и презиме