Гацко добило Буџет за 2023. годину

Седамнаеста редовна сједница СО-е  Гацко почела је допуном дневног реда од 16 тачака. На приједлог клуба одборника скупштинске већине   прихваћена је и тачка Приједлог мјера за доношење препорука о начину рјешавања  радно – правног статуса,  статусно незадовољних грађана општине Гацко. Једногласно је прихваћен и приједлог клуба одборника СДС да се дневни ред допуни и тачком Приједлог одлуке о изради социјалне карте општине Гацко.

Значајну пажњу одборници су поклонили Приједлогу буџета општине Гацко за 2023. годину. Укупно планирана буџетска средства за 2023. годину износе 16 милиона 467 хиљада марака. Према ријечима начелника општине Гацко Огњена Милинковића, који се у име предлагача обратио одборницима, буџетска средства су планирана реално и у потпуности су усаглашена са расходима, а водило се рачуна о стварним потребама буџетских корисника и реално расположивим средствима. Најзначајнију ставку чине порески приходи 6.415.200КМ, што је 17,2 % више у односу на претходну годину. Непорески приходи су планирани у износу 5.788.500КМ што је више за 2.8 % у односу на претходну годину.Ту је и расподјела суфицита из претходних година (неутрошена кредитна средства) у износу 1.510. 370КМ.

Када је у питању структура буџетске потрошње најзначајнију ставку у износу од 10.669.900 КМ представљају текући расходи односно расходи за лична примања, расходи финансирања и други финансијски трошкови, расходи по основу коришћења роба и услига и сл. Текући расходи су већи за 9 % у односу на 2022. годину. Расходи за лична примања износе 5.688.710 или 7,9% у односу на План буџета за 2022.годину. Издаци за нефинансијску имовину износе 3.086. 470 КМ,  издаци за отплату дугова 1.144. 300КМ те остали издаци 1.381.320 КМ

Одборници опозиције су предложили неколико амандмана на постојећи Буџет али нити један није добио подршку скупштинске већине. То је био и разлог због којег је опозиција гласала против Буџета за 2023. годину.И одбодник СНСД Синиша Шуковић је рекао да је буџет потрошачки и да нема развојну компоненту, те да је неопходно ускоро радити ребаланс.

Након двочасовне расправе Гацко је добило буџет за 2023. годину.

 По  усвајања  Одлуке буџета општине Гацко за 2023.  годину   усвојена је и Одлука о извршењу буџета  за текућу годину која је уједно и саставни дио буџета.Одборници су без дискусије усвојили  Одлуку о измјенама  Одлуке  о прихватању кредитног задужења општине  Гацко.

Доста пажње на скупштинској сједници јуче је посвећено  Приједлогу Програма коришћења средстава концесионе накнаде за коришћење електроенергетских објеката  оставрених по основу Закона о концесијама за 2023.годину.Одборник Радоица Антуновић је изаразио неслагање  са чињеницом да је свега 300  хиљада КМ издвојено за капиталне инвестиције нагласивши ,да  је то рекордни  минимум од када је поменути закон ступио на снагу.

„Ако  се настави са кредитним задужењима неће остати  ништа за капиталне инвестиције,“ закључио је Антуновић

Начелник Милинковић је са скупштинске говорнице  поручио да  Антуновић обмањује јавност , јер се ради о измјени одлуке  о кредитном задужењу  коју је предходна власт оставила.

„ Ми заговарамо повећање  концесионе накнаде  како би обезбиједили већи прилив средстава у буџет“ , истакла је одборница Јелица Бјековић и затражила да се у форми закључка усвоји  задужење начелнику да у року од десет дана  покрене иницијативу код Владе РС о измјени  Закона о концесијама.

Одборник Синиша Шуковић је подвукао да је и раније тражио промјену концесионе накнаде нагласивши при том да је основни принцип Закона о концесијама да се висина накнаде одређује сразмјено оствареном приходу и додао  да по том основу општина Гацко остварује  око 5 милиона КМ. „Ми треба да се обратимо Комисији за концесије РС именованој од стране НСРС.

 Уколико примијенимо исти проценат киловат сата ТЕ Гацко, пошто је сада 9,18 а био је 6, 93 пфенинга, приход од ренте би порастао за 2 милиона КМ и на годишњем нивоу би износи 7 милиона КМ“, рекао је Шуковић.

Шуковић је  предложио да се за наредну сједницу  припреми  аргументован, ваљан материјал који би сачинили  политички субјекти и стручни људи  наше локалне заједнице те упути  допис Народној скупштини РС,   позивањем на законску регулативу,  којим би се тражило повећање ренте. Приједлог Шуковића је добио зелено свјетло одборника док  Бјековићева није  добила подршку  за изнесени приједлог закључка.

 Приједлог  Програма коришћења средстава концесионе накнаде за коришћење електроенергетских објеката  оставрених по основу Закона о концесијама за 2023.годину подржали су одборници скупштинске већине. Приједлог Плана коришћења јавних површина  за 2023. годину  усвојен је без дискусија.

Под тачком осам усвојен је  Цјеновник комуналних услуга  ЈП „Комус“Гацко . Мишљења по овом питању су била подијељена,  опозиција је  заузела став да  „Комусу“ није  оправдано повећање цијена услуга за 17 процената  док  су одборници већине сматрали да предложени цјеновник треба подржати.

Извјештај о раду Скупштине општине Гацко за 2022.годину и Извјештај о раду комисија Скупштине општине Гацко за 2022. годину   усвојен је гласовима скупштинске већине. На јучерашњој сједници  за в.д. директора ЈУ „Информативно  културни центар“ Гацко  именована је Миљана Говедарица.

Одборници су на 17. редовној сједници усвојили и Приједлог одлуке о изради социјалне карте Гацка те Приједлог мјера за доношење  препоруке о начину  рјешавања правног статуса  незадовољних грађана  општине Гацко.

Суштина ове препоруке  је да се  статусно незадовољним  грађанима   уради социјална  анамнеза  и иста доставе кабинету начелника.  Сходно овој препоруци Начелник се задужује  да добијену анамнезу  достави јавним предузећима и установама  на подручју општине Гацко чији је оснивач општина Гацко и Влада Републике Српске у сврху одређивања приоритета  приликом запошљавања.