Gatački vatrogasci i dalje čekaju dom

U 2021. godini Vatrogasno-spasilačka jedinica je imala 20% više intervencija nego lane, rekao je starešina Aleksa Vučković. Veliki broj tih intervencija se odnosio na dopremanje vode seoskim domaćinstvima budući da je jedno izrazito sušno leto iza nas.

Sa druge strane, broj požara je bio manji što ukazuje na to da stanovnici naše opštine sada više pažnje polažu na zaštitu okoline i češće preventivno zovu VSJ Gacko prilikom paljenja strništa.

Vučković je najavio početak izgradnje Vatrogasnog doma za narednu godinu čime će biti rešen problem smeštaja ljudstva i mehanizacije. To bi se, prema njegovim rečima, trebalo odraziti i na ekspeditivnost same jedinice.

Vučković je bio gost u našem Jutarnjem programu, a razgovor možete poslušati ispod: