Интервју: Максим Скоко, в.д. директора Р и ТЕ Гацко

Термоелектрана Гацко је током протекла три мјесеца ове године  остварила производњу електричне енергије нешто више од 90%, каже Максим Скоко в.д. директора Р и ТЕ Гацко. Разлог неиспуњења тромјесечног плана је лош квалитет угља из тзв „повлатне зоне“ као и прекид рада у мјесецу марту због чишћења котла али и краткотрајни неплански застоји.

Према ријечима Скока неопходна су значајна улагања у механизацију за потребе Рудника а у наредном периоду и технолошко-еколошка модернизација виталних  система Термоелектране, како би се продужио њен радни вијек.

У плану је и реконструкција електрофилтерског постројења као и уградња система за пречишћавање угља.

Редовни годишњи ремонт ТЕ Гацко ће, према садашњим информацијама, почети 20. јуна и трајати ће око 50 дана.

 Опширније у тонском прилогу:


Термоелектрана
Гацко је током протекла три мјесеца ове године 
остварила производњу електричне енергије нешто више од 90%, каже Максим
Скоко в.д. директора
Р и ТЕ Гацко. Разлог неиспуњења
тромјесечног плана је лош квалитет угља из тзв „повлатне зоне“ као и прекиди
рада у мјесецу марту због чишћења котла али и краткотрајни неплански застој
и.

Према
ријечима Скока неопходна су значајна улагања у механизацију за потребе Рудника
а у наредном периоду и технолошко-еколошка модернизација виталних  система Термоелектране, како би се продужио
њен радни вијек.

У
плану је и
реконструкција електрофилтерског постројења као и уградња
система за пречишћавање угља.

Редован
годишњи ремонт ТЕ Гацко ће, према садашњим информацијама,  почети 20.
јуна и трајаће  око 50 дана.

 Опширније у тонском прилогу: