Isporuka električne energije stabilna

„Objekat od glavnog značaja za napajanje električnom energijom, trafostanica 35/10 kV, je na zavidnom tehničkom nivou  što je glavni pokazatelj da će isporuka struje  biti uredna“, potrdio nam je rukovodilac radne jedinice Elektro Gacko Vojin Tepavčević.

Planirane godišnje investicije matičnog  preduzeća na području opštine Gacko iznose oko 300 hiljada.

U ovoj godini dosta se radilo na dalekovodima i to: Gacko-Slivlja u vrijednosti oko 20 hiljada maraka, Višnjevo gdje je uloženo 13 hiljada maraka, a tu su i dalekovod Vrbica-Sastavci, te Gradina, gdje će se radovi i nastaviti.

„U dalekovod Fojnica-Kokorina-Krupac do sada je uloženo oko 20 hiljada maraka, a i ovi radovi biće nastavljeni u narednoj godini“, kaže Tepavčevič.

Kada je u pitanju niskonaponska mreža  radilo se u selima Dobrelja, Jasenik i Stepen. Zbog kvaliteta u isporuci električne energije formirano je novo trafo područje “Stepen 2“ i  tu je do sada uloženo 20 hiljada maraka.

U saradnji sa Opštinom i Ministarstvom za izbjegla i raseljena lica Preduzeće je radilo na projektu elektrifikacije povratničkih naselja. Nekoliko sela na području Borča priključeno je na mrežu.

Tepavčević ističe odličnu saradnju sa potrošačima. Naplata u kategoriji domaćinstva je veoma dobra. Preduzeće Rudnik i termoelektrana Gacko duguje za utrošenu električnu energiji oko 2 miliona i 100 hiljada maraka, a ovaj problem će se riješavati na nivou Elektroprivrede.

Gubici na mreži na području koje pokriva Elektro Gacko su najmanji u okviru matičnog preduzeća i iznose oko 5 odsto, potvrdio nam je Tepavčević.