Izlivanje Mušnice uništilo ljetinu

Izlivanje Mušnice u Avtovačko polje još jednom je pokazalo inertnost sistema i nebrigu za poljoprivredu kao jedan od najvažnijih resursa, a  cijenu za to plaćaju isključivo poljoprivrednici.

Milan Šuković je jedan od 50-tak domaćina kojem su padavine predhodnih dana nanijele veliku štetu. 80 dunuma livade, što sopstvene, što uzete u zakup, je potopljeno. Rezignirano kaže da je ovo situacija koja se ponavlja iz godine u godinu, rijeka se izlije, nanese mulj i povalja travu, a svo sijeno koje  pokosi mora da se spali. Njegov danak poplavi ove godine je, procenjuje 4 do 4,5 vagona sijena. Slično je i sa Ljubom Avdalovićem čijih je 6 dunuma potpuno uništeno.

Imanje Dobrivoja Zelenovića je neposredno pored rijeke. Šteta na njegovom imanju je tolika da je primoran da smanji stočni fond, a još teže mu  pada spoznaja  da se uz malo brige nadležnih sve ovo moglo spriječiti:

„Postoje ljudi koji održavaju akumulacije, kiša je padala 15 dana, nivo vode se mogao održavati pa je neodgovorno prebaciti to na „božije davanje“. Niko ništa ne preduzima, niko se ne smatra odgovornim, a faktički korito rijeke i ne postoji jer je toliko zaraslo i puno mulja. Ljudi su ugroženi, a sa ovog prostora se godišnje otkupi preko milion litara mlijeka i niko ne haje za to. Očistiti korito je manja investicija od štete koja nastane u jednoj godini. Da li treba mi da se organizujemo i da čistimo rijeku i ko je uopšte odgovoran?“ pita se Dobrivoje.

I mi smo pokušali da otkrijemo ko je zaista odgovoran za čišćenje korita rijeke. U odjeljenju za poljoprivredu opštine Gacko su nam rekli da održavanje korita nije u njihovoj nadležnosti, nego u nadležnosti RiTE, a tamo da oni gazduju samo akumulacijama.

Rukovodilac RJ Termoelektrana Branko Govedarica tvrdi da nemaju nikakavu krivicu u izlivanju rijeke:

„ Upravljanje akumulacijama se radi u zavisnosti od godišnjeg doba. Trenutno su akumulacije pune svugdje, a ne samo u Gacku. Ova uprava je povukla neke poteze, u toku je izrada strategije kako bi se problem trajno riješio.“

Govedarica zlonamjernim ocjenjuje mišljenja da je Termoelektrana mogla da utiče da se izbjegne izlivanje Mušnice i velika šteta koja je nastala usled toga. Savjetuje poljoprivrednike da nadoknadu za pričinjenu štetu, u skladu sa procedurom, traže od onih koje smatraju odgovornim.

I Desko Mastilović je pretrpio štetu, mada nije siguran koliko je udio u tome prepunjena akumulacija jezera iznad Gacka:

„ Realno, može se staviti primedba da se moglo racionalnije upravljati nivoima vode, ali je problem višegodišnji. Od 1975-te godine kada je bila velika poplava do danas ništa značajnije nije urađeno kako bi se riješio problem, pa poslednjih decenija rijeka plavi polje tokom jeseni i proljeća. Štete su velike imajući na umu da je vagon sijena oko 2 hiljade maraka, ali imamo i indirektnu, trajnu štetu na zemljištu koje je degradirano na nekim parcelama. Praktično je rijeka napravila korito preko obradivog zemljišta. Od načelnika opštine tražimo da se napravi procjena štete kako bi se pomoglo ljudima koji su oštećeni, ali i da se iznađe trajno rješenje.“

Kontaktirali smo i inspektora  za vode Gorana Jeremića koji nam je rekao da se ovaj problem mora ozbiljno shvatiti što do sada nije bio slučaj i da je od krucijalnog značaja monitoring čitavog sliva Trebišnjice. U toku je izrada plana upravljanja akumulacijama koji se radi u saradnji Zavoda za vodoprivredu i instituta Jaroslav Černi. Smatra da je jako teško utvrditi da li je moglo drugačije da se upravlja akumulacijama i tako spreči potapanje zemljišta, ali je siguran da se do sada praktično ništa nije radilo. Prema njegovim rečima, odgovornost  za održavanje korita Mušnice pripada JP Vode srpske, ali ni tu slika zbog nedefinisane situacije u katastru nije jasna.

Pokušali smo da stručno mišljenje dobijemo iz ovog preduzeća. Direktor Branko Čolić nije odgovarao na naše poruke, pa smo ostali uskraćeni za objašnjenje u kojoj mjeri je ovo preduzeće moglo da predupredi štete gatačkih poljoprivrednika.

Kako stvari stoje, i kako reče naš sagovornik Dobrivoje Zelenović, poljoprivrednici će i ovaj put morati sami da nađu rješenje za svoj problem:

„Sumnjam da će iko nadoknaditi štetu. Sumnjam da će se išta dešavati. Imaćete istog sagovornika i sledeće godine. Mislim da se radi o par stotina hiljada maraka štete koja je nanesena ljudima.“