Јавна расправа о Нацрту буџета за 2022. годину

Јуче је у сали СО-е одржана јавна расправа на Нацрт буџета општине Гацко за 2022. годину.Поред представника општине јавној расправи су присутвовали представници  Јавних установа чији је оснивач Општина, , Центра за дјецу са посебним потребама, Борачке организације,  те културни радници , одборници  и други.Буџет за 2022 годину планиран је у износу од 12.624.00КМ.Нацртом су  планирани  порески приходи  у износу од  5.470.500КМ што је  за 13,48 процената  више у односу на предходну годину.Повећање се  односи на позиције индиректних пореза прикупљених од УИО.Непорески приходи  планирани су у укупном износу  од 5.628.000КМ или 17,91 проценат мање  у односу на план  буџета  за  прошлу годину. Најзначајнији непорески приходи  су од концесионе накнаде  за коришћење  електроенергетских објеката и они су планирани у износу од 4.890.000 КМ.

Уз образложење  Нацрта  буџета за наредну годину в.д. начелника за привреду финасије и друштвене дјелатности  Миливоје Бољановић  је подвукао да  су средства распоређена  у складу са могућностима   а да би се  негдје  повећала средства  неком буџетском кориснику  би се морала смањивати.

Како се могло и очекивати присутни су тражили повећање  планираних средстава  за наредну годину :КУД Зеленора је инситирао на раздвајању гранта за спорт и културу, Општинска Борачка организација  је предочила  повећање потреба на име  обиљежавања годишњице оснивања Гатачке бригаде у наредној години те повећање  износа на име плата јер имају новог радника, КСЦ   је указао  да су   планирана  средства  недовољна  за одржавање објеката којима газдују .Центру за социјални рад и Центру за дјецу са посебним потребама  такође ће недостајати средстава  у наредној години, чуло се на јучерашњој расправи.

Ово су само неки од захтјева који су  наведени  на расправи а  за које је начелник за финансије Бољановић  рекао да ће бити размотрени јер нико није превише тражио .

Што се личних примања тиче нагласио је Бољановић , сви морамо бити равноправни , подијелиће се 12 плата, регрес и 3 топла оброка.  Остају и обавезе исплате  превоза и других  примања  у складу са одлукама .Ми ћемо током године пратити финансијска кретања  и у складу са могућностима одговорити на изнесене захтјеве нагласио је Бољановић.

Јавна расправа се наставља данас у 11 часова у малој сали СО-е Гацко.

У тонском прилогу опширније…