Јавни позив организацијама цивилног друштва за предају приједлога пројеката у склопу РеЛОаД2

ОПШТИНА ГАЦКО У ПАРТНЕРСТВУ СА РАЗВОЈНИМ ПРОГРАМОМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА/НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ПРЕДАЈУ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ 2 (РеЛОаД2).

РеЛОаД2 је регионални пројекат којег финансира Еуропска унија (ЕУ), а имплементира Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у шест земаља/територија Западног Балкана и то: Албанија, Република Сјеверна Македонија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово* и Србија.

Општина Гацко и пројекат РеЛОаД2 позивају све организације цивилног друштва (ОЦД) из Босне и Херцеговине да доставе приједлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима и стратешким документима Општине Гацко, из сљедећих приоритетних области:

1. Социјална политика
1.1. Пројекти који пружају помоћ социјалној инклузији особа са потешкоћама у развоју;
1.2. Пројекти који раде на унапређењу квалитета живота лица са инвалидитетом;
1.3. Пројекти који подстичу унапређење знања и вјештина на тржишту рада, нарочито за категорије становништва које се тешко запошљавају, с посебним акцентом на жене.

2. Култура
2.1. Побољшање квалитета и доступности културних садржаја за све категорије становништва кроз промоцију различитих видова културе и умјетности;
2.2. Пројекти који раде на обогаћивању културних садржаја за становнике.

3. Спорт
3.1. Афирмација и развој спортских садржаја за дјецу и младе;
3.2. Афирмација аматерског спорта са акцентом на особе из социјално-искључених категорија становништва.

4. Млади
4.1. Унапређење друштвеног положаја младих на тржишту рада кроз унапређење њихових знања и вјештина;
4.2. Развој садржаја за квалитетно провођење слободног времена.

5. Рурални развој
5.1. Пројекти који помажу унапређење квалитете живота у руралним срединама;
5.2. Пројекти који помажу унапређењу знања и вјештина становништва у руралним срединама;
5.3. Пројекти који раде на промоцији и активизму младих у руралним срединама.

6. КОВИД-19
6.1. Унапређење квалитета живота социјално угрожених категорија становништва у вријеме КОВИДА-19.

Износи средстава за одобрене пројекте ће бити од 10.000,00 КМ до 70.000,00 КМ. Једна организација цивилног друштва може поднијети више пројектних приједлога с тим да је максималан новчани износ средстава која могу бити додијељена за имплементацију пројеката једној организацији цивилног друштва током укупног трајања РеЛОаД2 пројекта 120.000,00 КМ.

Општина Гацко и УНДП задржавају право да не додијеле сва расположива финансијска средства у случају да пројектни приједлози не задовољавају задане критерије.
Дужина трајања сваког пројекта може бити од пет (5) до десет (10) мјесеци. Изабрани пројекти се требају реализовати у периоду мај 2022. – фебруар 2023. године.

ПРАВО УЧЕШЋА:
Учешће у овом јавном позиву је отворено, на једнаким основама, за све формално регистроване ОЦД (удружење/удруга или фондација), у складу са важећим законским прописима у Босни и Херцеговини.
Све заинтересоване организације цивилног друштва детаљне информације о условима за аплицирање и критеријима за финансирање пројеката могу пронаћи у Смјерницама за апликанте у оквиру јавног позива.

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Све потребне информације и електронска верзија цијелог пакета пријавне документације може се наћи на веб страници:www.ba.undp.org, као и у НАСТАВКУ.

1. Projektni prijedlog 2. Pregled budzeta_proracuna 3. Matrica logickog okvira3. Matrica logickog okvira Smjernice za aplikante Opština Gacko Najcesca pitanja sa odgovorima 11. Ciljevi odrzivog razvoja 10. Lista za provjeru 9. Izjava o partnerstvu 8. Izjava o dvostrukom finansiranju 7. Izjava o podobnosti 6. Finansijska identifikaciona forma 5. Administrativni podaci o aplikantu 4. Plan aktivnosti i promocije 2. Pregled budzeta_proracuna 1. Projektni prijedlog

Документација за пријаву на јавни позив за Општину Гацко такође се може преузети од 18. марта до 15. априла 2022. године, са званичне веб странице Општине Гацко (www.gacko-rs.info) или лично преузимањем УСБ-а са свим апликационим формама током информативног састанка „Отворени дан“ који ће се одржати 25. марта 2022. године.

ИНФОРМАТИВНЕ СЕСИЈЕ:
– За заинтересоване представнике ОЦД планиран је дводневни Тренинг управљања пројектним циклусом (ПЦМ) који ће бити организован у склопу јавног позива у периоду од 29-30. марта 2022. у просторијама општинске управе, Солунских добровољаца бр. 2, Општина Гацко. Пријаве на тренинг су отворене за ОЦД са подручја Општине Гацко до 25. марта 2022. године и примају се на емаил адресу:sportiomladina.gacko@gmail.com

– Информативни састанак „Отворени дан“ са заинтересованим организацијама ће бити одржан 25. марта 2022. године од 11,00 до 12,00 сати у просторијама општинске управе, Солунских добровољаца бр. 2, Општина Гацко. Потенцијални апликанти ће током састанка бити детаљније упознати са позивом, начином пријављивања, критеријима, итд.

– Представницима ОЦД ће бити пружена додатна помоћ консултанта – ментора. Први састанак са ментором ће бити организован 4. априла 2022. године у просторијама општинске управе, Солунских добровољаца бр. 2, Општина Гацко. Додатни састанци које организује ментор са ОЦД ће се такођер одржавати јавно, а распоред ће, укључујући датум и вријеме, бити благовремено објављен путем општинске њеб странице. У сврху транспарентности записници са одржаних састанака са ментором ће бити објављени на страници Општине. На овај начин ће се омогућити да информације буду доступне за ОЦД које нису биле у могућности да присуствују састанцима са ментором.

– Питања у вези са јавним позивом се могу поставити путем е-маил адресе registry.ba@undp.org са назнаком за РеЛОаД2 пројекат. Питања се могу постављати до 11. априла 2022. године. Одговори на упите ће бити достављени у писаној форми унутар три радна дана од примања упита.

ПРЕДАЈА АПЛИКАЦИЈА:
Испуњена апликација (са комплетном захтијеваном документацијом) се мора доставити у једној електронској копији (УСБ) на којем је сет обавезне и додатне документације, плус по један примјерак докумената које је потребно доставити у штампаном облику. Сви материјали се достављају у затвореној коверти или пакету препорученом поштом или лично током радних дана (понедјељак – петак), у периоду од 8 до 15 сати на сљедећу адресу, са назнаком за РеЛОаД2 пројекат:

Општина Гацко
Шалтер бр. 1
Солунских добровољаца бр. 2
89240 Гацко, Босна и Херцеговина

Рок за предају апликација је 15. април 2022. године, до 15,00 сати. Апликације достављене након наведеног рока ће бити разматране једино у случају да поштански жиг указује на датум слања прије званичног истека рока.

Вањска страна коверте мора садржавати назив позива за предају приједлога пројеката, пуно име и адресу апликанта, пуни назив пројекта и навод “Не отварати прије званичног отварања”.
О примљеној пошиљци у Општини ће се водити уредна евиденција и издавати потврде о пријему.

Резултати јавног позива ће искључиво бити објављени на њеб страници УНДП БИХ www.ba.undp.org, те на веб страници општине www.gacko-rs.info као и на огласној плочи у згради општинске управе, у року од 30 радних дана од затварања јавног позива. Писменим путем обавијестити ће се само организације цивилног друштва чији су приједлози пројеката одабрани за финансирање.