Јавни позив за исказивање интереса пољопривредних газдинставa са подручјa Гацка за пријаву на Јавни позив ЕУ4АГРИ

Општина Гацко објављује Јавни позив за исказивање интереса пољопривредних газдинставa са подручјa општине Гацко за пријаву на Јавни позив који је расписао ЕУ4АГРИ који продржава различите области у сектору пољопривреде.

Пријаву на Јавни позив заједнички подносе Општина Гацко и група одабраних произвођача.

Основи циљ јавног позива је процјена броја пољопривредних произвођача који испуњавају услове за учешће у пројекту по следећим критеријима и областима:

Елиминаторни  критерији:

 1. Произвођач није у систему ПДВ-а;
 2. Произвођач (физичко лице) је уписан/а у регистар пољопривредних газдинстава најкасније до 1.1.2021. године.

Неиспуњавање било ког од два наведена критерија елиминише кандидата из даљег процеса одабира.

Биће подржане следеће области:

А) Примарна производња

 1. Увођење нове производње/производа у односу на постојећу примарну производњу;
 2. Унапређење већ постојеће примарне производње у секторима пчеларства, љекобиља, ароматичног биља (побољшавање квалитета, сигурности или паковања производа).

Б) Прерада пољопривредних производа на газдинствима

 1. Покретање прераде на имању од чега најмање 20% сировине мора бити из властите производње;
 2. Унапређење постојеће прераде на имању од чега најмање 20% сировине мора бити из властите производње (увођење нових производа који до сада нису били у понуди у оквиру постојеће прераде нпр. нова врста сира и слично);
 3. Унапређење или уређење продајног простора на имању за директну властите производе или стварање нових канале продаје.

В) Туризам у сеоским подручјима

 1. Покретање услуга смјештаја на сеоским имањима до највише 10 лежаја уз обавезу категоризације у складу са законским рјешењима;
 2. Изградња или унапређење простора за пружање услуга припреме и послуживања хране на газдинствима;
 3. Изградња, уређење/унапређење продајног простора за директну продају домаћих производа на газдинству;
 4. Развој и унапређење туристичких услуга у сеоским подручјима.

Комисија коју именује начелник општине ће прегледати све пријаве и изабрати најмање пет произвођача са којима ће заједнички радити на подношењу пријаве.

Интерес за пријаву исказује се попуњавањем обрасца који је дио овог Јавног позива.

Образац за пријаву  можете преузети на првом спрату општине или на званичном сајту општине.

Пријаве се могу подносити и електронским путем на zorica.rambat@gacko-rs.info и jelena.miletic@gacko-rs.info или достављањем попуњеног обрасца на портирницу (први спрат у згради општине), сваким радним даном од 7.30 до 15.30 часова.

Контакт особа за сва појашњења је Драгана Миловић (Земљорадничка задруга Гацко 059/472-331).

Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објаве.