Јавни позив за јавну расправу измјене дијела Регулационог плана „Барица”.

Одјељење за просторно планирање и цивилну заштиту општине Гацко, објављује Јавни позив за јавну расправу измјене дијела Регулационог плана „Барица”.

Након завршеног Јавног увида 14.03.2022 године, на Нацрт измјене дијела Регулационог плана „ Барица”, а на основу Члана 48. став 5 , Закона о уређењу простора и грађења („Службени гласник  Републике Српске”, број 40/13, 2/15, 106/15, 3/16, 104/18 и 84/19), Одјељење за просторно планирање и цивилну заштиту објављује Јавни позив за јавну расправу гдје се позивају носиоци припреме, носиоци израде, органе и правна лица, чланови савјета плана и сва остала заинтересована лица.

Јавна расправа ће се одржати у петак, 01.04.2022 године у Сали Скупштине општине Гацко, са почетком у 12 часова.