Jovana Petković sociolog iz Gacka-Živimo u društvu rizika

Gacko je steklo ugled mesta iz kog dolaze inteligentni i obrazovani ljudi. Tako je bilo nekada, a da je tako i danas potvrđuje i Jovana Petković, profesorica sociologije u SŠC „Pero Slijepčević“. Sa njom smo, između ostalog, razgovarali o društvu u kojem živimo, našim navikama, naravima, o tome kakvi smo roditelji, a kakvi prijatelji.