ЈПУ „Дјечији вртић” Гацко расписује Јавни позив за редовни пријем дјеце у продужени боравак 2024/2025. године.

I

Обавјештавају се родитељи/старатељи да ће се редовни пријем пријава дјеце у ЈПУ „Дјечији вртић“ Гацко за радну годину 2024/2025. год. вршити у периоду од 13.05. до 31.05.2024. године.

Полазници установе могу бити дјеца прве тријаде основне школе. За пријаву дјеце потребан је родни лист дјетета.

II

Пријава за пријем дјеце може се преузети у ЈПУ „Дјечији вртић“ Гацко сваким радним даном од 8 до 12 часова.

III

Родитељ/старатељ дјетета које буде примљено биће обавијештен путем огласне табле у ЈПУ „Дјечији вртић“ Гацко и дужан је приступити закључењу Уговора о кориштењу услуга установе у периоду од 19.08. до 23.08.2024. године. Приликом закључивања уговора родитељ/старатељ је дужан доставити уредно урађенe брисевe носа, грла и столице не старије од мјесец дана којим се потврђује да је дијете здраво и да може похађати вртић.

Истеком утврђеног рока за потписивање уговора насталог кривицом родитеља/стратеља исти губи право на закључивање уговора.

IV

Пријава за упис може се поднијети сваким радним даном у периоду од 8 до 12 часова.

V

Листа приједлога коју сачињава Комисија за пријем биће истакнута на огласној табли ЈПУ „Дјечији вртић“ Гацко.

Родитељ/старатељ који је незадовољан утврђеним приједлогом има право да у року од 8 дана од дана објављивања листе уложи жалбу директору Установе.