Kada će Gacko rešiti problem kanalizacije?

U emisiji Aktuelno od nadležnih smo tražili odgovor na pitanje: kada će opština Gacko rešiti jedan od najvažnijih infrastrukturnih  problema-pitanje kanalizacije?