Конкурс за додјелу стипендија за 2017 /18. годину

Општина Гацко расписала је Конкурс за додјелу стипендија за школску 2017/18. годину. Редовни студенти II, III, IV, V и VI године студија, који имају стално мјесто пребивалишта у Општини Гацко, имају право да поднесу захтјев Општини Гацко за додјелу стипендија, уколико то право нису остварили на други начин.

Уз захтјев студенти су дужни приложити:

  • Увјерење о редовном школовању,
  • Увјерење о сталном мјесту пребивалишта,
  • Изјаву да није корисник стипендије (кредита) одобреног од стране другог правног лица,
  • Кућну листу,
  • Доказе који се односе на следеће категорије (доказ о статусу дјеце погинулих бораца, дјеце умрлих бораца или дјеце ратних војних инвалида I – IV категорије инвалидности и дјеце без једног родитеља или оба родитеља, доказе о приходима породичног домаћинства и увјерење о просјеку оцјена у току досадашњег школовања).

Захтјеве са документацијом доставити на протокол (канцеларија број 1.) Општине Гацко. За све додатне информације можете се обратити у канцеларију број 25. Општине Гацко.

Конкурс остаје отворен до 14. септембра 2018. године.