Конкурс за упис полазника у програме за средње стручно образовање одраслих, преквалификацију и доквалификацију

Јавна установа Средњошколски центар „Перо Слијепчевић“ Гацко расписује конкурс за упис полазника у програме за средње стручно образовање одраслих, преквалификацију и доквалификацију за следеће занимање

  • Струка – Машинство и обрада метала, занимање:
    • Машински техничар за компјутерско конструисање,  IV степен стручне спреме, 15 полазника и
    • Бравар – заваривач, III степен стучне спреме, 15 полазника.

Одрасла лица која се уписују у програм образовања одраслих стичу статус полазника образовања одраслих.

ОПШТИ УСЛОВИ УПИСА:

Полазник образовања одраслих уписује се у наведене програме образовања одраслих ако има:

-навршених 18 година живота,

-психофизичке услове за савлдавање образовног програма,

-завршену основну школу, ради завршетка програма средњег стручног образовања одраслих за стицање квалификације, односно претходно стечену средњу стручну спрему за програме преквалификације и доквалификације.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

1. Пријава за упис (преузима се у Школи);

2. Оригинал или овјерена копија свједочанства о завршеној основној школи;

3.Оригинал или овјерена копија свједочанства о стеченој стручној спреми и Диплома (за програм преквалификације и доквалификације);

4.Родни лист (оригинал или овјерена копија).

УПИСНИ РОК:

Упис полазника ће се вршити од 10.10.2023. године (уторак) и трајаће 15 дана од дана почетка уписа или до попуне предвиђеног броја полазника програма образовања одраслих.

ПРОЦЕДУРА ЗА УПИС:

Упис и достава потребних докумената обавља се у ЈУ Средњошколски центар „Перо Слијепчевић“ Гацко, у улици Солуснких добровољаца 24, сваким радним даном од 10 до 14 часова.