Krsna slava Termoelektrane Gacko

 

 

Termoelektrana Gacko  24. maja obilježava svoju Krsnu slavu  Sveti Kirilo i Metodije. Za  34 godine,koliko  egzistira,elektrana je ukupno bila  na mrezi  168 454 sati i proizvela  36 TWh električne energije potvrdio, je za naš radio izvršni direktor za poslove proizvodnje  električne energije i razvoj Termolektrane Borivoje Vujičić.

Za proizvedenu električnu energiju utrošeno je  52,53 miliona tona gatačkog lignita, prosječne toplotne vrijednosti 7732,43 kJ/kg.  Od samog početka rada urađeno je niz rekonstrukcija i modernizacija samog postrojenja, s ciljem prilagođavanja  projektovanog rješenja raspoloživom gorivu. Naime, instalisana snaga termobloka je 300 MW  na generatoru odnosno na pragu 276 MW navodi Vujičić.

Zbog neusaglašenosti kvaliteta gatačkog uglja i projektovanog kapaciteta i izrade  kotlovskog postrojenja,  Termoelektrana nije dostigla projektovanu snagu na pragu u dužem vremenskom intervalu. Prosječna ostvarena snaga na generatoru je 230,18 MW, odnosno na pragu 213,75 MW.  Maksimalno ostvarena prosječna snaga na pragu Termoelektrane je 233 MW, odnosno na generatoru 250,68 MW.

U 2013 godini je  ostvarena rekordna proizvodnja na pragu od 1774 GWh el. energije.

Uoči same Krsne slave Termoelektrana je ostvarila planiranu proizvodnju za mjesec maj. Za dvadeset i dva majska dana iz gatačke fabrike struje je poteklo 111,37 GWh, a planirano  je 110 GWh. Od početka godine proizvedeno je 485,17 GWh, što je 96,4% u odnosu na plan.

Na deponiji Termoelektrane se nalazi oko 160 000 tona gatačkog lignita, dok je u spremnicima 200 tona dodatnog goriva (mazuta).

Rad bloka je pouzdan i bez tehničkih nedostataka, kaže Vujičić.