Kvalitet uglja i problem otpreme šljake razlozi za neispunjenje plana TE Gacko

TE Gacko je u mjesecu   avgustu proizvela  161 milion 501 hiljadu  kilovat časova električne energije što je 95,8 % plana – potvrdio je Radio Gacku Branko Govedarica – rukovodilac RJ Termoelektrana. Istovremeno je utrošeno  oko 225 hiljada  tona uglja.

Razlog  neispunjenja mjesečnog plana proizvodnje  – prema riječima Govedarice   je jedan neplanirani zastoj u trajanju od oko 7 časova zbog problema sa otpremom šljake  kao i nezadovoljavajući kvalitet  uglja.

Na deponiji se trenutno nalazi oko 72 hiljade tona uglja i  proizvodni proces je stabilan.