Maксим Скоко в.д. директора Р и ТЕ Гацко: „Постоји рјешење за отпрему пепела“

Из димњака ТЕ Гацко свакоднево се избацују огромне количине пепела  а разлог је лош квалитет угља у тзв. „повлатној зони“. Угаљ садржи више од 35% пепела а електрофилтерско постројење је пројектовано за чврсто гориво које има до 20 % пепела што значи да  систем не може да отпреми значајне количине штетних честица које одлазе у атмосферу и које су грађани Гацка принуђени  да удишу. Уз то, снага ТЕ је значајно мања од пројектоване, испод  200 МGW  па је и производња мања од плана и за прва четири мјесеца износи око 96%.

Рјешење за овај проблем постоји – каже в.д. директора Р и ТЕ Гацко Максим Скоко, али су за то потребни и новац и вријеме. Како би умањили емисију прекомјерних чврстих честица већ данима врше камионски одвоз пепела .

„Неопходно је ући у пројекат набавке система за пречишћавање угља али новац не можемо обезбиједити сами без помоћи  ЕП РС а средства ћемо враћати кроз пласирану електричну енергију“, каже Скоко.

Уз то је потребно обезбиједити и хибридно  електрофилтерско постројење које би смањило емисију чврстих честица испод 20 мг по метру кубном.

Нешто чистији ваздух изнад Гацка се може очекивати након  редовног годишњег ремонта ТЕ Гацко  а који би требало да почне крајем јуна и траје око 40 дана.

Опширније у разговору: