Manje novca poljoprivrednicima

Prezentovanje    Pravilnika   o podsticajima u poljoprivredi za 2017. godinu   koje je upriličeno danas u sali SO-e izazvalo je veliku pažnju gatačkih poljoprivrednika.

Kako je rekao Borislav Milivojević iz Agencije  za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi cilj podsdticajnih mjera u agraru ove godine je da se sačuva postojeća proizvodnja, prvenstveno otkup mlijeka i uzgoj žitnih kultura. S tim u vezi,  za mlijeko standardnog kvaliteta premija će biti 30  pfeninga po litru. Premija od 10 pfeninga za mlijeko nestandardnog kvaliteta koja je važila prošle godine,  novim pravilnikom je ukinuta.

U  istočnoj  Hercegovini se na godišnjem nivou za potrebe mljekara  otkupi  6,5 miliona litara mlijeka, od kojih je prema važećim analizama, oko 70 % standardnog kvaliteta   ( manje od 400 000 somatskih ćelija i 100 000 mikroorganizama ).

Ono čime gatački poljoprivrednici nisu zadovoljni  je   činjenica da je izostala podrška Ministarstva poljoprivrede kada  su u pitanju kapitalna ulaganja, gradnja objekata i nabavka mehanizacije.

Ono na šta poljoprivrednici mogu računati u narednom periodu  je regresirani dizel za potrebe  proljećne sjetve i kosidbe. Količine koje će biti regresirane 60 pfeninga po litru, iznosiće za registrovana poljoprivredna gazdinstva  100 litara po hektaru obradive površine.

Po svemu sudeći, agrarni budžet će i ove godine ostati na nivou prošlogodišnjeg i iznosiće 60 miliona maraka,   a što nije 6 % od ukupnog budžeta RS, kako je  Zakonom   predviđeno.

17821344_1402189149824717_1098391070_n

 

 

17820973_1402187339824898_1034769883_n