Mladi i mentalno zdravlje u svetu koji se menja

  1. oktobar, Međunarodni dan mentalnog zdravlja je protekle srede obeležen u Centru za decu sa posebnim potrebama. Organizovan je okrugli sto na temu: „Mladi i mentalno zdravlje u svetu koji se menja“ na kome su učestvovali predstavnici institucija koje se bave ovom problematikom, roditelji dece sa teškoćama u razvoju i veliki broj srednjoškolaca.

Organizator događaja psiholog Milica Zelenović je rekla da iako mentalno zdravlje čini deo sveukupnog zdravlja čoveka, svedoci smo da se o njemu malo brine i govori i tako nepravedno zapostavlja.

Veliki broj srednjoškolaca koji su prisustvovali događaju može biti pokazatelj da zainteresovanost za očuvanje mentalnog zdravlja postoji, ali je naglašeno i da podrška relevantnih institucija nije adekvatna.

Kako bi i simbolično obeležili ovaj dan i skrenuli pažnju na važnost mentalnog zdravlja srednjoškolci su građanima delili promotivni materijal sa motivacionim porukama.