Mogućnosti ulaganja i razvoj seoskog turizma-zaključci sa sastanka

Aktivno učešće i veliki broj zainteresovanih građana za ulaganje i razvoj seoskog turizma, na jučerašnjem radnom sastanku pokazalo je da su Opština Gacko i Turistička organizacija povukle dobar potez u ovom pravcu. Javni poziv koji je raspisan u svrhu ispitivanja javnog mnjenja imao je pozitivan ishod, te su, kroz razgovor sa onima koji su zainteresovani, doneseni i sledeći zaključci.

  • Turistička organizacija će u narednom periodu identifikovati pojedince koji se žele baviti seoskim i ostalim vidovima turizma i osigurati im odgovarajuću pomoć i vještine kako bi njihov proizvod bio tržišno konkurentan,
  • Svi zainteresovani građani za ulaganje i razvoj u seoski, kao i ostale vidove turizma mogu se javiti u kancelarije Turističke organizacije kako bi dobili detaljne informacije o registraciji postojećih kapaciteta i daljim koracima o unapređenju pružanja usluga u oblasti turizma,
  • Turistička organizacija se obavezuje da će u saradnji sa svim pružaocima usluga smještaja i bavljenja ostalim vidovima turizma pružati pomoć u promociji i reklamiranju ( sajt, brošura, flajer, video snimci, fotografije mape…) njihovih ponuda i proizvoda,
  • Turistička organizacija će u saradnji sa Opštinom Gacko pratiti sve Javne pozive i pristup sredstvima Evropskih fondova za podsticaj i razvoj turizma i blagovremeno obavještavati sve zainteresovane građane o mogućnostima iskorištavanja određenih donacija.