На посао чека 561 Гачана, махом жена

Од 561 лица које тражи посао преко Завода за запошљавање, бироа у Гацку, чак 408 су жене, показују подаци  који су нам достављени из ове установе.

Када је у питању стручна спрема, највише их је са средњом стручном спремом – 220, а на посао чека и 74 лица са завршеним факултетом, као и три особе са звањем мастера.

У оквиру високе стручне спреме највише је пријављено дипломираних економиста и машинских инжењера.

У оквиру четвртог степена, односно средње стручне спреме,  најбројнији  су машински техничари, свршени гимназијалци и економски техничари. Од квалификованих радника највише је бравара и трговаца док је других занимања знатно мање.

Што се тиче година старости, подједнак је број оних који спадају у млађу популацију, као и оних који ће се за коју годину, вероватно са евиденције бироа у Гацку и пензионисати.

Тако је 61 особа која тражи посао старости између 24 и 26 година,  65 лица је старости  између 35 и 39 година, од 55 до 59 година има 63 лица на бироу,  док их је од 60 до 64 год 51.

Од почетка године са евиденције је брисано 125 лица. Њих 67 је нашло посао, а 58 лица је брисано по другом основу било да се ради о стицању услова за пензију или нередовном јављању. Према подацима бироа у Гацку ЗЗЗ РС преко десет година на посао чека 289 особа.