Na red došao i dalekovod Gacko-Nevesinje

Dugo očekivan projekat  dvostranog napajanja strujom opštine Gacko trebao bi da bude realizovan u naredne dve godine tvrde u Elektroprenosu BiH.

Prema informaciji koja nam je dostavljena iz ovog preduzeća za dvostrano napajanje Gacka i Nevesinja preduslov je izgradnja 110 kV dalekovoda između dva grada  koji bi pod naponom trebao da bude u 2019-toj.

Za ovaj projekat će biti izdvojeno 6,5 miliona maraka, a u planu investicija za 2017-tu godinu predviđena su sredstva za prvu fazu u iznosu od 3,45 miliona maraka.

Kada je u pitanju područje Hercegovine, u ovoj godini su planirane rekonstrukcije trafo-stanica u Bileći, Nevesinju i Trebinju, kao i radovi na dalekovodima Mostar-Trebinje i Bileća-Stolac za šta su u Elektroprenosu odvojili 17,4 miliona maraka.

Inače, ovo preduzeće u  2017-toj godini planira da u elektro-infrastrukturu na području BiH uloži 255,17 miliona maraka.