Најава: Седамнаеста редовна сједница Скупштине општине Гацко

Седамнаеста редовна сједница Скупштине општине Гацко планирана је за петак 03.03.2023. године у 10 часова.

Сједница ће се одржати у сали Скупштине општине Гацко. За сједницу је предложен сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Записник са Шеснаесте редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 29.12.2022. године;
 2. Приједлог Пословника о измјенама Пословника о раду Скупштине општине Гацко;
 3. Приједлог Буџета општине Гацко за 2023. годину;
 4. Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине Гацко за 2023. годину;
 5. Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о прихватању кредитног задужења општине Гацко („Службени гласник општине Гацко“, број 6/21);
 6. Приједлог Програма коришћења средстава концесионе накнаде за коришћење електроенергетских објеката остварених по основу Закона о концесијама за 2023. годину;
 7. Приједлог Плана коришћења јавних површина за 2023. годину;
 8. Давање сагласности на цјеновник комуналних услуга Јавног предузећа „Комус“ А.Д. Гацко;
 9. Извјештај о раду Скупштине општине Гацко за 2022. годину;
 10. Извјештај о раду комисија Скупштине општине Гацко за 2022. годину;
 11. Разрјешење члана Општинске изборне комисије Гацко;
 12. Именовање члана Општинске изборне комисије Гацко;
 13. Разрјешење вршиоца дужности директора Јавне установе Информативно културни центар Гацко;
 14. Именовање вршиоца дужности директора Јавне установе Информативно културни центар Гацко;
 15. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање два члана Одбора за жалбе општине Гацко;
 16. Одборничка питања.