Најава: Шеснаеста редовна сједница Скупштине општине Гацко

Шеснаеста редовнa сједницa Скупштине општине Гацко oдржаће се у четвртак, 29. децембра у сали Скупштине општине са почетком у 10 часова. За сједницу је предложен сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

 1. Записник са Петнаесте редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 24.11.2022. године;
 2. Приједлог Одлуке о прихватању Иницијативе Удружења родитеља и пријатеља дјеце и омладине са посебним потребама „Растимо заједно“ Гацко;
 3. Приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности на подручју општине Гацко по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2023. години;
 4. Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Гацко у 2023. години;
 5. Нацрт буџета општине Гацко за 2023. годину;
 6. Приједлог Плана утрошка средстава по основу накнада од пожара за 2023. годину;
 7. Приједлог Програма заједничке комуналне потрошње за 2023. годину;
 8. Приједлог Уговора о пружању водних услуга на подручју општине Гацко;
 9. Приједлог одлуке о привременом финансирању буџета општине Гацко за 2023. годину;
 10. Приједлог Програма рада Скупштине општине Гацко за 2023. годину;
 11. Информација о реализацији одлука и закључака за период 2021-2022. година (табеларни приказ)
 12. Разрјешење вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности;
 13. Разрјешење члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Гацко;
 14. Именовање вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Гацко;
 15. Одборничка питања.