Након вишедневног застоја ТЕ Гацко од јутрос на мрежи

Термоелектрана Гацко је од јутрос од 6 часова на мрежи. Према ријечима техничког директора РЈ ТЕ Драгана Пушаре отклоњени су недостаци везани за гасни тракт котла и блок наставља са радом.

Филтери су доведени у стање потпуне функционалности , додаје Пушара,  даљи рад ће зависити од квалитета угља, а самим тим и емисија пепела из димњака ТЕ.

Подсјећамо ТЕ Гацко је стала са радом 9. маја, у вечерњим сатима.