Nastava u Osnovnoj školi „Sveti Sava“uspješno završena

Sa Zagom Radmilović, pomoćnicom direktora Osnovne škole „Sveti Sava“u Gacku razgovarali smo o uspjehu učenika na kraju ove školske godine,realizovanju nastavnog plana i programa kao i o izostancima učenika sa nastave.

Slijedi tonski prilog: