Нерационално управљање отпадом

Као и претходних година, ученици СШЦ „Перо Слијепчевић“ Гацко, раде пројекат „Ја грађанин“ из предмета демократија и људска права. У оквиру пројекта бирају проблеме из локалне заједнице. Ученици IVГ2 одлучили су да се ове године позабаве проблемом „Нерационално управљање отпадом у општини Гацко“. Према њиховим ријечима, избор је био једноставан, будући да је ово један од горућих проблема наше општине, и то не само општине, већ је ово и глобални проблем. Модерни начин живота и тежња ка што бржем технолошком развоју стварају све веће проблеме везане за генерисање отпадом. Због све већих количина и штетности по околину, отпад се сматра једним од најзначајнијих еколошких проблема савременог свијета. Управљање чврстим комуналним отпадом у последњих неколико деценија постао је приоритет за многе земље свијета и представља неизоставан и веома важан сегмент одрживог развоја и заштите животне средине.

Свјесни ових чињеница, ученици су, под менторством проф. Јоване Петковић-Аћимовић, у току фебруара мјесеца покренули кампању под слоганом: „Данас рециклирај – сутра просперирај“. Ова кампања јавног заговарања укључила је лобирање код одборника, представника свих политичких партија које улазе у сазив СО Гацко; договарање сарадње са надлежним институцијама и организацијама; израду промотивног и едукативног материјала: плакати, флајери, мајице, презентације, постери; медијску промоцију, као и промоцију путем друштвених мрежа (профили на инстаграму и фејсбуку recikliraj_nemaš_izgovor); организовање потписивања петиције. Кампања је резултирала подношењем Иницијативе за доношењење „Одлуке СО Гацко о изради Локалног плана управљања отпадом“. Иницијатива је уручена Начелнику општине Гацко и Предсједнику СО Гацко. А подржана је од стране 800 грађана Гацка.

Представници локалне власти сматрају да је предложена мјера јавне политике значајно системско рјешење проблема и да је у складу са постојећим Законом о управљању отпадом РС. Закон о управљању отпадом РС прописује обавезу доношења Локалног плана управљања отпадом, а Скупштина јединице локалне самоуправе доноси тај план и дефинише циљеве у складу са Стратегијом, као и мјере и носиоце активности за постизање циљева, а по претходно прибављеној сагласности надлежног министарства- Министарство за просторно планирање, грађевинарство и екологију. Иако закон предвиђа обавезу постојања локалног плана, у нашој општини тај план још увијек није постојао. Ученици истичу да Локални план управљања отпадом треба да садржи сљедеће кључне мјере: одрживо одлагање и санацију постојеће депоније, те уклањање дивљих депонија, увођење система рециклаже отпада на извору настанка уз набавку нових камиона за одвоз комуналног отпада, планирање 100% покривености општине одвозом комуналног отпада, те новчано санкционисање лица која непрописно одлаже.

Циљ је и перманентно буђење еколошке свијести код грађана. Првенствено се акценат ставља на превенцију настанка отпада, припрему за поновно искориштавање отпада, рециклажу отпада и депоновање отпада.

Начелник и предсједник СО Гацко су у потпуности подржали све пројектне активности ученика и обећали да ће се ученичка иницијатива наћи на дневном реду СО Гацко. Такође, са ученицима је договорена сарадња, како би се заједничким снагама поменути проблем ријешио. Сарадња подразумијева укључивање ученика у реализацију пилот пројекта рециклаже, који се планира спровести у општини Гацко.

Поред грађана Гацка и представника локалне власти, овај пројекат су до сада подржали и: Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС, Центар за животну средину, ЈП Комус Гацко, ПЈ Шумско Газдинство Гацко, Радио Гацко, Званична интернет презентација општине Гацко, Херцег ТВ, Падрино радио, Оморика рециклажа, СШЦ „Перо Слијепчевић“ Гацко, ОШ „Свети Сава“ Гацко, Општина Гацко, Рудник и термоелектрана Гацко, Термоградинг, еколошки и комунални инспектор.