Обавјештење о суфинансирању набавке уџбеника

Начин остваривања права:

  1. Право на наведену финасијску подршку може се остварити ако оба родитеља имју пребивалиште на подручју општине Гацко,
  2. Захтјев се подноси Одјељењу за привреду,финансије и друштвене дјелатности општине Гацко.

Уз Захтјев је потребно приложити:

– потврду/увјерење о разреду који ученик похађа,

– потврду /увјерење да ученик није остварио право на основу Одлуке о додјели бесплатних уџбеника код Министарства просвјете и културе Републике Српске,

– увјерење о пребивалишту оба родитеља (оригинал или овјерена копија),

– овјерену кућну листу,

– увјерење о кретању (пребивалиште на подручју општине Гацко) у непрекидном трајању дужем од једне године прије подношења пријаве,

– доказ о статусу самохраног родитеља (само за самохране родитеље),

– фотокопију текућег рачуна подносиоца захтјева.

Захтјев се може преузети у Општини Гацко, канцеларија бр. 1 или у документу испод: