Обавјештење за пчеларе

У складу са Правилником о регистрацији пчелара и пчелињака, обавјештавају се сви регистровани пчелари, који нису чланови удружења пчелара, да су обавезни пријавити број пчелињих друштава Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности општине Гацко, канцеларија број 17, најкасније до 31.03.2024. године.

Пчелари који су чланови Удружења пчелара дужни су податке о бројном стању пчелињих заједница, пријавити Удружењу пчелара, најкасније до 31.03.2024. године.

Пчелари који нису уписани у регистар пчелара и пчелињака које води Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, обавезни су да то ураде у што краћем року.

Они пчелари који су регистровали свој пчелињак, а више се не баве пчеларством, обавезни су да плочицу врате Министарству, наводи се у обавјештењу.