Održana Deseta redovna sjednica SO-e Gacko

Deseta redovna sjednica  SO-e Gacko  održana je 28. februara sa početkom u 10  časova. Odbornici su bez diskusija  jednoglasno  prihvatili  dnevni red od 8 tačaka kao i Zapisnik sa Devete redovne sjednice SO-e održane 29. decembra, 2017 godine.

Diskusije odbornika su uslijedile kada se na dnevnom redu našao Izvještaj o radu SO-e Gacko za  2017 godinu. Za Sinišu Šukovića iz SNSD izvještaj je štur i neprihvatljiv, bez niza značajnih segmenata koji su u domenu rada  opštinskog parlamenta. Za većinu odbornika opozicije  neke skupštinske odluke se usvajaju ali se u praksi ne provode a pojedine kao što je npr. plan kapitalnih investicija  nikada se i ne nađu na dnevnom redu.

Za odbornike pozicije Izvještaj o radu SO-e Gacko  u prethodnoj godini je jasan, koncizan i prihvatljiv. Kao takav je podržan sa 10 glasova „za“, dok je 9 odbornika glasalo „protiv“.

Lavinu diskusija je izazvala tačka 3. Informacija o radu Mjesnih zajednica u 2017 godini. Predstavnici   Savjeta MZ su , pored aktivnosti provedenih tokom protekle godine,  kandidovali i niz projekata koji bi trebalo da budu riješeni u ovoj godinu. Odnose  se uglavnom na radove infrastrukture, asfaltiranja seoskih puteva, vodosnabdijevanja, rekonstrukcije  gradskih ulica.

Milimirka Govedarica /SNSD/  je, kada je MZ Gacko u pitanju,  apostrofirala  radove  trajnog rješenje kanalizacije,  rušenja  starih objekata u  užem centru grada,  završetka nove crkve  i spomenika borcima otadžbinskog rata  te uređenja  trga  „Save Vladislavića“.

Dragan Drašković – odbornik DNS se zapitao koliko sredstava u budžetu je planirano za mjesne zajednice i šta su prioriteti.

Siniša Šuković / SNSD / je  imao primjedbe na rad MZ Gacko i Fojnica  i predložio da je neophodno evidentirati sve porodice bez primanja, posvetiti pažnju penzionerima posebno onim sa najnižim primanjima, uvesti „dan mjesne zajednice“ kao i sačiniti plan razvoja mjesnih  zajednica  u naredne  četiri  godine.

Vasilije Lažetić /SNSD / smatra da je u aktivnosti mjesnih zajednica potrebno uključiti što više građana,  pojedine aktivnosti realizovati samostalno   bez pomoći lokalne zajednice čak i finansirati manje projekte iz vlastitih sredstava. Dogovoreno je  je takođe da su predstavnici Savjeta MZ  dužni da sve zaključke  sa  sastanaka koje organizuju dostave sekretaru SO-e Gacko. Otvaranje kacelarija mjesnih zajednica u Gacku i Avtovcu  pozdravili su odbornici  i vlasti i opozicije. Informacija o radu MZ-a u prošloj godini je usvojena sa 10 glasova „za“,  6 odbornika je bilo „protiv“ , tri „uzdržana“.

Nakon polučasovne pauze na dnevnom redu se našao Prijedlog Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2018.godinu na koji  su odbornici iz reda opozicije istakli  brojne primjedbe vezane za čišćenje gradskih i gornje ulice u Avtovcu ,zatim  održavanje puta prema gradskom groblju,održavanje saobraćajne signalizacije, javne rasvjete i ZOO higijene.

Dejan Bjeloglav,odbornik PDP-a uputio je prijedlog ispred vladajuće koalicije da se Gračanica uvrsti na listu drugog prioriteta zajedničke komunalne potrošnje za 2018.godinu ,koji je i usvojen u formi amandmana i to sa svih 18 glasova  prisutnih odbornika,dok  4.tačka dnevnog reda nije dobila takvu podršku već je usvojena sa 10 potvrdnih i 8 uzdržanih.

Prijedlog Programa korišćenja prihoda od posebnih namjena za šume u 2018.godini ,nakon kratke diskusije i pojašnjenja izvjestioca, dobio je podršku 10 odbornika  dok je njih 6 bilo protiv.

Na dnevnom redu našli su se i Imenovanja radnih tijela:Komisije za budžet i finansije,Odbora za zdravlje i Savjeta plana ,a podržali su ih svi prisutni odbornici.

Po ustaljenoj praksi ,odborničkim pitanjima završena je 10.redovna sjednica SO Gacko.