Održana sjednica SO Gacko

Na 26.redovnoj sjednici Skupštine opštine Gacko,kojoj je prisustvovalo 16 odbornika,razmatrano je 13 tačaka dnevnog reda.
Naime, predlagač,načelnik Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragan Papović je zbog tehničkih problema povukao Izvještaj o izvršenju Budžeta Opštine Gacko za period 01.01.-31.03.2016.godine.

Odbornik Saveza za demokratsku Srpsku Desko Mastilović tražio je da se zbog kašnjenja dostavljanja i šturog materijala sa dnevnog reda, skinu i Prijedlog odluke o usvajanju Prostornog plana opštine Gacko za period 2014-2034 godine, Prijedlog odluke o izmjeni djela Regulacionih planova „Kanal“ i „RiTE Gacko“. U tome je dobio podršku odbornika SNSD-a Zorana Markovića.
Ovaj prijedlog nije naišao na odbobravanje skupštinske većine,tako da su predložene tačke ipak ostale na dnevnom redu.
Posle usvajanja zapisnika, razmatran je Izvještaj o radu načelnika i opštinske uprave za proteklu godinu.
Odbornik Socijalističke partije Maksim Skoko je zaključio da materijal u potpunosti liči na one iz predhodnih godina,dok je odborniku Desku Mastiloviću zasmetalo što u izvještaju nema komentara o realizaciji odluka koje donosi SO.
Dragana Draškovića ,nezavisnog odbornika, zanimalo je dokle se stiglo u realizaciji najvažnijih pitanja značajnih za život grada: obilaznice, vodovoda, kanalizacije, sportske dvorene i zgrade stare opštine.
Odgovor je dobio od načelnika Odjeljenja za urbanizam i prostorno planiranje Alekse Zelenovića. Opština Gacko je uložila oko 900 hiljada maraka u Južnu obilaznicu. Urađena je eksproprijacija zemljišta, završeni projekti, riješeni su i sudski sporovi. Za izvođača radova izabrano je preduzeće “Integral inženjering“ iz Banja Luke, a sada je na nadležnom ministarstvu da uplati svoj dio sredstava.

Kada je u pitanju projekat vodosnabdijevanja, prema riječima Zelenovića, tehnički je mnogo urađeno. Poslije dobijanja određenih saglasnosti u narednom periodu raspisaće se međunarodni tender. Tender za nabavku stolarije na zgradi stare opštine je završen. Što se sportske dvorane tiče, po mišljenju Zelenovića, trebalo bi da se angažuje firma za geomehanička ispitivanja, te da se uzme tipski projekat kako bi ostalo više novca za izvođenje samih radova.
Od značajnijih projekata Zelenović je izdvojio izgradnju parkinga u Vidovdanskoj ulici čime će se riješiti problem parking prostora i prilaska samoj kapeli.
Izvještaj o radu načelnika opštine i opštinske uprave usvojen je sa deset glasova za, tri protiv i tri uzdržana.
Iako su predstavnici opozicije tražili da se sa dnevnog reda skinu tri tačke dnevnog reda,vezane za Prostorni plan opštine,kao i Regulacione planove Kanal i RiTE,skupštinska većina to nije prihvatila,pa su uslijedilila izlaganja nosilaca izrade planova ,a zatim i duge diskusije.

Osim zamjerki skupštini o nedostavljenoj i nepotpunoj dokumentaciji vezanoj za pomenute planove,kao i na tehničkim greškama,najviše primjedbi su imali odbornici,Saveza za demokratsku Srpsku Desko Mastilović i SNSD-a Zoran Marković.
Mastiloviću je između ostalog,zasmetalo i to što je u Prostornom planu opštine Gacko predviđen porast broja stanovnika, jer trenutni podaci o broju rođenih i umrlih,kao i migracije, govore upravo suprotno.
Predstavnica Urbis centra BL,nosioca izrade plana Danijela Simić, obrazložila je da se pretpostavka povećanja broja stanovnika temelji na budućim planiranim privrednim aktivnostima i drugim sadržajima,čime bi u razvijenoj opštini ,kao što je Gacko, normalno bilo da dođe do porasta stanovništva od 4-5%.

U toku cijele rasprave odbornik Marković je insistirao da je u svim pomenutim planovima došlo do kršenja tri Zakona RS,o geologiji,o rudarstvu i prostornom planiranju,a naročito je istakao da se nije vodilo računa o bilansnim sirovinama.
Predstavnici Urbis centra i nosioca izrade Regulacionih planova Kanal i RiTE,Put inženjering d.o.o.Trebinje, negirali su ove optužbe, rekavši da je sve rađeno u saradnji sa nadležnim ministarstvima i predstavnicima RiTE,ali priznali su neke tehničke greške.
Objašnjeno je da je izmjenama predviđeno da se kanal pomjeri umjesto za 200,za 400 metara u odnosu na grad,čime bi se povećao zaštitni dio.
Skupštinska većina je podržala Prijedlog odluke o usvajanju Prostornog plana opštine Gacko,dok su odbornici jednoglasno odlučili da se Odluke o izmjeni dijela Regulacionih planova Kanal i RiTE vrate na doradu,a načelnik Odjeljenja za prostorno planiranje Opštine Gacko Aleksa Zelenović rekao je da će potrebne saglasnosti za izradu planova, koje nedostaju,uskoro biti dobijene.

Preostale tačke, a radi se o informacijama o stanju lokalnih puteva i ulica, zdravstvenoj zaštiti stočnog fonda i broju nezaposlenih lica u opštini, kao i izveštajima o radu opštinske Boračke organizacije, Crevenog krsta i Zemljoradničke zadruge usvajane su bez diskusije.