Opština Gacko dobila budžet za 2017. godinu

Na trećoj redovnoj sjednici SO Gacko prisustno je bilo svih 19 odbornika. Prije svega bitno je reći da je usvojen budzet za 2017.godinu.
Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika, odbornici su raspravljali o Prijedlogu programa o izmjenama i dopunama Programa korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije za 2016.godinu, odnosno o tzv. renti.
Renta je za tekuću godinu iznosila 4 miliona 580 hiljada, a opozicija je uglavnom imala primjedbu na vrijeme donošenja ovih izmjena i dopuna jer su prema riječima odbornika Deska Mastilovića suštinske izmjene donesene mnogo ranije. Za izgradnju primarnih infrastrukturnih objekata iz ovih sredstava je izdvojeno 740 hiljada i 447 maraka. Ovaj prijedlog programa usvojen je sa 10 glasova za i 9 protiv.
U istom stilu skupština je nastavljena i dalje, pa je odbornička većina usvojila i Prijedlog rebalansa budzeta opštine Gacko za 2016-tu godinu, a on iznosi 11 miliona i 302 hiljade 656KM, prihodi su iznosili 9 miliona 952 hiljade 656KM a to je za 4,91% više od planiranog,a u budzet za 2016-tu godinu ušao je i 1 milion i 100 hiljada maraka iz kreditnog zaduženja. Na isti način je usvojena i odluka o izvršenju rebalansa budzeta za 2016-tu.Opozicija je i ovdje imala primjedbu da nisu usvojene njihove sugestije koje su uputili putem skupštinske govornice,već samo preporuke Ministarstva finansija RS.
Načelnik opštine Milan Radmilović se složio sa prijedlogom odbornika DNS-a Dragana Draškovića, koji se odnosio na osnivanje firme Boračke organizacije koja bi vukla sredstva iz opštine i RiTE Gacko za određene usluge, po ugledu na Ugljevik, ali je insistirao na tome da li postoji stvarna saglasnost predstavnika TE, što na skupštini nije izdefinisano.
Ubrzo se prešlo na rasparavu o Prijedlogu budzeta za 2017-tu godinu. Većina je usvojila budzet u iznosu od 12 milona 806 hiljada i 800KM, od čega se po osnovu prihoda od rente u budzet sliva 4 milona 600hiljada,što je približno iznosu iz prethodne godine, a u plan budzeta za narednu godinu ulazi i dio kreditnih sredstava u iznosu od 2 miliona i 900 hiljada.
Načelnik za privredu ,finansije i društvene djelatnosti Dragan Papović je naglasio da ukoliko se uzme u obzir 2 miliona 900 hiljada od kredita za kapitalna ulaganja, zatim 500 000 neiskorištenih sredstava za ove namjene iz budzeta iz 2016, i planirani dio od rente za tekuću godinu u iznosu od 1 milion i 10 hiljada,onda dolazi do cifre od skoro 5 miliona za kapitalna ulaganja u narednoj godini. U budzetu su za narednu godinu smanjena sredstva za sport i kulturu za oko 40 000 maraka.