Oпштина Гацко одабрана за учешће у пројекту “Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини”

У склопу пројекта “Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини” који заједнички финансирају Влада Швицарске у Босни и Херцеговини и Влада Шведске, а имплементира UNDP Босна и Херцеговина, Савез општина и градова Републике Српске је одабрао општине и градове који су исказали интерес за учешће на пројектним активностима у сврху унапријеђења позиције и рада мјесних заједница. Након успјешно  проведеног јавног позива за учешће, одабрано је једанаест јединица локалне самоуправе међу којима је и Општина Гацко.

Одабране општине и градови ће у наредном периoду, заједно са Савезом општина и градова Републике Српске уз подршку пројекта “Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини”, проводити активности на побољшању рада партнерских општина и градова са својим мјесним заједницама, те понудити ограничену техничку помоћ.

Помоћ подразумијева организовање консултација за утврђивање нове визије мјесних заједница као и могућност прилагођавања локалног регулаторног оквира у сврху оснаживања мјесних заједница.

Пружањем техничке помоћи Савез општина и градова Републике Српске ће осигурати пренос добрих пракси и алата методологије и нове визије мјесних заједница на заинтересоване општине и градове, те ће тиме допринијети хоризонталном ширењу методолошког приступа и хармонизацији функционисања мјесних заједница.

Пројекат “Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини” се проводи у 41 општине/општине и града и 199 мјесних заједница до 2024. године, с циљем побољшања квалитете живота и већег ангажмана 400.000 грађана у процесима доношења одлука, те повећања родне равноправности кроз системске промјене, као и циљане интервенције на локалном нивоу.

Извор: https://gacko-rs.info/opstina-gacko-odabrana-za-ucesce-u-projektu-jacanje-uloge-mjesnih-zajednica-u-bosni-i-hercegovini/