Осамнаеста редовна сједница Скупштине општине Гацко 20. октобра

Осамнаеста редовна сједница Скупштине општине Гацко планирана је за петак 20. октобар 2023. године у 9 часова.

Сједница ће се одржати у сали Скупштине општине Гацко. За сједницу је предложен сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Записник са Седамнаесте редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 03.03.2023. године;
 2. Записник са Свечане сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 23.05.2023. године;
 3. Извјештај о раду Јавног предузећа „Водовод“ А.Д. Гацко за 2022. годину;
 4. Приједлог Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Комус“ А.Д. Гацко;
 5. Извјештај о раду Јавног предузећа „Комус“ А.Д. Гацко за 2022. годину;
 6. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2022. годину;
 7. Извјештај о раду за 2022. годину и Програма рада са финансијским планом за 2023. годину, Јавне установе Информативно културни центар Гацко;
 8. Извјештај о раду за 2022. годину и Програма рада са финансијским планом за 2023. годину, Јавне установе Културно спортски центар Гацко;
 9. Извјештај о раду за 2022. годину и Програма рада са финансијским планом за 2023. годину, Јавне здравствене установе Дом здравља „Проф.др Саво Бумбић“ Гацко;
 10. Извјештај о раду за 2022. годину и Програма рада са финансијским планом за 2023. годину, Јавне установе Центар за социјални рад Гацко;
 11. Извјештај о раду за 2022. годину и Програма рада са финансијским планом за 2023. годину, Јавне установе Туристичка организација општине Гацко;
 12. Извјештај о реализацији годишњег Програма и резултатима постигнутим у васпитно образовном раду за радну 2021./2022. годину и Програм рада Јавне предшколске установе „Дјечији вртић“ Гацко за радну 2022./2023. годину;
 13. Извјештај о реализацији годишњег Програма и резултатима постигнутим у васпитно образовном раду за радну 2022./2023. годину и Програм рада са Финансијским планом Јавне предшколске установе „Дјечији вртић“ Гацко за радну 2023./2024. годину;
 14. Извјештај о раду Јавне установе Народна библиотека Гацко за 2022. годину;
 15. Извјештај о раду Општинске борачке организације општине Гацко за 2022. годину;
 16. Извјештај о раду Општинске организације Црвеног крста за 2022. годину;
 17. Информација о броју незапослених лица у општини Гацко према квалификационој структури на дан подношења Информације;
 18. Информација о стању у области средњег образовања и васпитања у општини Гацко у школској 2022./2023. години;
 19. Информација о стању у области пољопривредне дјелатности за 2022. годину, са Приједлогом мјера за бржи развој пољопривредне производње;
 20. Информација о раду Савјета мјесних заједница за 2022. годину;
 21. Извјештај о раду Одбора за заштиту људских права, друштвеног надзора и представке, Одбора за мјесне заједнице, регионалну и међународну сарадњу, Одбора за здравље, Савјета плана, Савјета младих, Савјета за спорт и Савјета за културу за 2022. годину;
 22. Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава по основу накнада од пожара за 2022. годину, Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице општине Гацко;
 23. Извјештај о извршењу Буџета општине Гацко за период јануар – јун 2023. године;
 24. Приједлог Програма коришћења средстава по основу експлоатације минералних сировина за 2023. годину;
 25. Приједлог Програма уређења градског грађевинског земљишта за 2023. годину;
 26. Приједлог Плана утрошка средстава по основу накнада од вода за 2023. годину;
 27. Приједлог Одлуке о изради Омладинске политике општине Гацко, за период 2023.-2027. године;
 28. Именовање вршиоца дужности једног члана управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Гацко;
 29. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање два члана управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Гацко;
 30. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора  Јавне установе Центар за социјални рад Гацко;
 31. Разрјешење два члана Одбора за жалбе општине Гацко;
 32. Именовање вршилаца дужности два члана Одбора за жалбе општине Гацко;
 33. Приједлог Одлуке о расписивању новог Јавног конкурса за избор и именовање два члана Одбора за жалбе општине Гацко;
 34. Имовинско-правни односи;
 35. Одборничка питања.