Осма редовна сједница СО Гацко

На почетку рада 8. редовне сједнице  СО Гацко дневни ред од 17 тачака  је допуњен на приједлог  потпредсједника СО  Василија Лажетића – покретање иницијативе за постављање бисте Радојици Перишићу, свештенику и вођи јунског устанка,  код споменика устаницима на Брљеву, као и тачкама које је предложио шеф Клуба одборника СНСД-а Петар Марковић – приједлог Одлуке о начину коришћења средстава из кредита и  допуна Одлуке о програму заједничке комуналне  потрошње.

У дневни ред није уврштен приједлог одборника Радоице Антуновића: Закључак за сазивање тематске сједнице у року од 15 дана на тему рад РиТЕ Гацко са освртом на екологију у Општини Гацко, као ни приједлог одборника Сава Старовића: Одлука о утврђивању објективног стања на РиТЕ Гацко усљед неконтролисаног испуштања димних гасова из РиТЕ и утицају на животну средину.

Одборници позиције начелно су прихватили иницијативу одборника Антуновића, али су тражили да  предлагач припреми материјале за тематску сједницу. Одборник Антуновић рекао је да не може да припреми материјале за 15 дана, па приједлог за сазивање тематске сједнице није ушао у дневни ред скупштинског засједања.

Није прошао ни приједлог одборника Милана Гутовића, да се у дневни ред уврсти Информација од менаџмента РиТЕ Гацко и надлежног општинског одјељења, о стању загађењa у општини Гацко.

Одборник Саша Николић, објаснио је узроке који су довели до тренутне ситуације у вези са прекомјерним испуштањем пепела из Термоелектране Гацко претходних дана.

Николић је истакао да је због техничког проблема на постројењу отпреме пепела и немогућности отпремања истог у трајању од десетак сати, дошло до загушења система. Угаљ који се у последње вријеме користи има веома висок садржај пепела ( и до 35%), за шта постројење за отпрему пепела није пројектовано.

Он је казао да је оспособљен рад једног филтера, као и да се улажу напори да се евакуише заостали пепео и други филтер оспособи  за рад.

На дуже стазе, смањење проблема загађења представљаће реализација постројења за пречишћавање угља и реконструкција и уградња врећастих филтера, те да су за ове послове  урађени пројекти, али се траже средства за њихову  реализацију, као и да Термоелектрана није у могућности да их реализује  властитим средствима.

По усвајању дневног реда,иницијатива одборника Лажетића за изградњу бисте Радојици Перишићу – усвојена је једногласно. Како је Лажетић истакао – подизање бисте представља само један мали дио враћања дуга према овој знаменитој личности која је српски народ овог простора повела у борбу за опстанак. Одборник Синиша Шуковић навео је да ће према кабинету начелника бити упућен приједлог да се за ову намјену у буџету за наредну годину планирају средства у износу 20 000 КМ, те да ће у иницијативнни одбор за изградњу спомен – обиљежја бити укључени потомци свештеника Перишића.

Одлука о начину коришћења кредита одобреног по Одлуци о прихватању кредитног задужења  Општине Гацко – прихваћена је једногласно, а ова средства биће усмјерена за исплату заостале децембарске плате, подстицаја за пољопривреднике и студентских стипендија за школску 2019/20.

Гласовима одборника позиције усвојена је Информација о обавезама из 2020.  и ранијих година плаћених до 31. октобра ове године. Образлажући информацију, в.д. начелника одјељења за финансије Миливоје Бољановић  нагласио је да су измирени сви порези и доприноси за Општинску управу и јавне установе, што је, како је рекао, један од битних услова за нормално пословање. Након његовог излагања, Информација је усвојена једногласно.

Објашњавајући амандманe предлагача Клуба одборника СНСД, шеф Клуба одборника Петар Марковић казао је да се ради о допуни Одлуке програма јавне комуналне потрошње за 2021. годину, гдје се додају ставке за чишћење снијега на локалним путевима у општини Гацко и ЗОО хигијена. Други амандман односио се на преумјеравање средстава са ставке реконструкција локалних путева усљед извоза шуме – на позицију издатака за изградњу зграда и објеката.

Марковић је рекао да ће средства са позиције Расходи за услуге зимске службе чишћења снијега бити смањена, и пренесена на ставку Расходи за чишћење јавних површина, односно јавну комуналну потрошњу – а све у циљу оспособљавања наших предузећа да чисте локалне путеве и на тај начин остварују зараду.

Приједлог ребаланса буџета за 2021. годину одборницима је презентовао в.д. начелника одјељења  за привреду и финансије Миливоје Бољановић. Приходи су, Приједлогом ребаланса буџета за 2021. годину,  планирани у износу 12.4 милиона марака и већи су 4.6 % у односу на план. Повећање је настало на основу увећаних прихода од индиректних пореза. Порески приходи износе 5.3 милиона  марака што је 10 % више у односу на план буџета.  Најзначајнија ставка у непореским приходима од 6.8 милина марака су приходи  од концесионе накнаде  и ребалансом  износе 6.2 милиона марака. Ако се у обзир узме и кредит у износу од 4 милиона марака ребалансирани буџет износи 17 милиона 273 хиљаде марака. Бољановић је нагласио да ће 1.3 милиона марака кредитних средстава бити реализовано највјероватније у наредној години. Приједлог ребаланса буџета за текућу годину је  усвојен гласовима скупштинске већине док су одборници опозиције били уздржани.

Одборник Антуновић изнио је замјерке због смањења појединих грантова, али и оцијенио као плус оне грантове који су помоћ при запошљавању и самозапошљавању.

Приједлог Одлуке о извршењу ребаланса буџета прихваћен је са 11 гласова, док су 4 одборника била уздржана.

Са 11 гласова за и 7 уздржаних, усвојен је  Нацрт буџета општине Гацко за 2022. годину. Буџетом општине Гацко за 2021. годину планирана су средства у износу од 13.879.000 КМ, а за 2022. годину оквир буџета општине Гацко износи 12.624.000 КМ.

У образложењу нацрта буџета,  Бољановић је рекао:

„Порески приходи су процијењени на 11,4 милиона марака и нешто су мањи у односу на прошлу годину. Непорески приходи износе 5,6 милиона марака и они су, такође, мањи у односу на прошлу годину. У случају да се  деси да се не наплати рента у новембру за децембар, она би била пренесена у приходе за наредну годину када се буде радио ребаланс. Тако би се поправио кредитни рејтинг за наредну годину и стекли би се услови за значајније инвестирање. Буџетски расходи су планирани у износу од 9,9 милиона марака и мањи су у односу на претходну годину. За наредну годину укључено је свих 12 плата, регрес и дио топлог оброка. Минимална основица ће код обрачуна плата остати 110. Водимо рачуна о свим радницима.“

Одборник ПДП-а Радоица Антуновић рекао је да је буџет, као и претходних година, потрошачки. Казао је и да ће он узети учешће у јавној расправи.

Бољановић је позвао све заинтересоване на jавну расправу која ће бити одржана у сали Скупштине општине Гацко, 2. и 3. децембра. Такође, предсједник Скупштине Рајко Паповић позвао је одборнике да се укључе у jавну расправу.

 Потом су једногласно усвојени приједлози одлука о Фонду стамбених јединица социјалног становања, о висини закупнине за коришћење стамбених јединица социјалног становања и приједлог одлуке о поступку субвенционисане закупнине.

Такође, једногласно је усвојена и допуна одлуке о усклађивању Акта о оснивању ЈУ Културно – спортски центар, чиме је проширен круг дјелатности и омогућен додатни извор прихода за ову установу.

Са једанаест гласова за усвојени су приједлози одлука о: разрјешењу и именовању в.д. члана УО ЈЗУ „Проф. др. Саво Бумбић“, о расписивању јавног конкурса за избор и именовање управних одбора јавних установа чији је оснивач Општина Гацко, као и о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне установе Информативно културни центар Гацко.

Одборници су једногласно усвојили приједлоге рјешења о именовању комисије о одређивању локације за депонију комуналног отпада, као и о именовању Комисије за одређивање назива улица, тргова и дијелова насељених мјеста.

Скупштинско засједање завршено је одборничким питањима .