Pojačane kontrole Komunalne policije

Iz Komunalne policije obavještavaju građane da su primjećena vozila parkirana na trotoarima i zelenim površinama, kao i drugi predmeti, što je u suprotnosti sa Odlukom o komunalnom redu.

Komunalna policija najavljuje svakodnevne kontrole korišćenja javnih površina i upozorava da će nepoštovanje pomenute odluke biti sankcionisano izdavanjem prekršajnih naloga.