Poribljavanje najavljeno za subotu

Iz Udruženja lovaca i ribolovaca „Vranjača“ Gacko obavještavaju članove da će u subotu, 21. novembra vršiti poribljavanje voda ribljom mlađi jezerske zlatovčice, potočne pastrmke i određenom količinom pretkonzumne pastrmke.

Poribljavanjem će biti obuhvaćena jezera „Klinje“ i „Vrba“ i rijeke Mušnica, Gračanica i Fojnička rijeka.

Okupljanje ribolovaca je kod pontona na jezeru „Vrba“ u 13 časova, saopšteno je iz ULiR „Vranjača“ Gacko.