Predstavljen Registar zagađivača u opštini Gacko

U sklopu projekta „Registar emisija u vazduh za Opštinu Gacko“ u poslednjih 5 meseci prikupljani su podaci o uticaju lokalnih zagađivača vazduha. Danas su oni i prezentovani u Domu kulture. No, možda i zbog toga što su se podaci odnosili na 2021. godinu nekolicina građana koji su hteli da prisustvuju događaju brzo su izgubili interesovanje.

Ipak, iz konsultantske kuće CETEOR koja je radila registar emisija za opštine Ugljevik i Gacko tvrde da je alat koji je urađen veoma koristan za građane, a omogućava unošenje i aktuelnih podataka.

Jedan od autora Muamer Hromić  je istakao da je istraživanje realizovano u okviru Regionalnog obrazovnog i ingformativnog centra REIC iz Sarajeva uz finansijsku podršku Evropskog kliimatskog fonda, a u saradnji sa RHMZ RS i Opštinom Gacko.

U sklopu projekta je izrađena i web stranica koja sadrži prikaz svih zagađivača na treitoriji opštine.

Više u tonskom prilogu: