Predstavljena studija „Mušnica- reka uglja i krša“

Centar za životnu sredinu je prošle nedelje predstavio publikaciju “Mušnica – reka uglja i krša” koja u fokusu ima istraživanje uticaja eksploatacije uglja u Gatačkom polju na kvalitet vode ove reke kao i živi svet u njoj.

U publikaciji su predstavljeni rezultati istraživanja koja su provedena na reci proteklog leta, a rađena su u saradnji sa stručnjacima sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjaluci i speleolozima iz istraživačke kompanije Biota BH. Ispitivani su fizičko-hemijski i biološki parametri vode i ihtiofauna.

Poseban naglasak je stavljen na gatačku gaovicu, koja je autohtona vrsta ovog područja. Istraživanja su pokazala da gatačka gaovica i dalje ima očuvano stanište u Ključkoj reci, dok u Mušnici nije pronađena od 2018. godine. Nepravilno tretiranje otpadnih voda i intervencije na koritu Mušnice su verovatno jedan od razloga nestanka gaovice. 

Iako su bili pozvani, prezentaciji nije p’risustvovao niko od predstavnika RiTE Gacko.
Opširnije u tonskom prilogu: