Pri kraju su radovi na adaptaciji Doma zdravlja u Gacku