Pripreme za realizaciju ReLOaD projekta u opštini Gacko

Danas je u sali SO Gacko održan uvodni sastanak sa predstavnicima udruženja građana i sportskih kolektiva kako bi ih pripremili za javni poziv koji se očekuje u prvim mesecima naredne godine.

„Opština Gacko će podržati svaku razvojnu inicijativu i finansijski će pomoći projekte“, rekao je na početku načelnik Ognjen Milinković ističući da je u ovom poslu veoma važna istrajnost.

Radi se o projektu jačanja lokalne demokratije kojim će se podstaći rad udruženja u lokalnoj zajednici.

Na sastanku se moglo čuti i da na teritoriji naše opštine deluje 35 organizacija civilnog društva, ali da među njima gotovo da i nema onih koja se bave položajem žena ili omladine.

Pionir u projektnom finansiranju u Gacku je Centar za decu sa posebnim potrebama koji je od kad deluje, kroz 26 realizovanih projekata, obezbedio oko 200 hiljada maraka. Sredstva su utrošena za opremanje objekta u kome deluju, kao i za stručnu pomoć članovima, Tim stopšama su krenuli Planinarsko društvo“Volujak“ i Udruženje pčelara.

Više pojedinosti u razgovoru sa koordinatorom projekta Željkom Popovićem.