Projekat Centra za učenje i edukaciju „Naučionica” iz Gacka među 11 najboljih u BiH

Telemach fondacija, kroz drugi ciklus Regionalnog granta od 11 izabranih projekata za 2023. godinu, podržala je implementaciju projekta “Digitalna inkluzija marginalizovanih kategorija društva” Centra za učenje i edukaciju „Naučionica” iz Gacka.

Ove godine na program Regionalnog granta Telemach fondacije apliciralo je više od 100 organizacija, a stručna komisija izbarala je 11 najboljih ideja. Među projektima čiji je značaj prepoznat od Telemach fondacije, je projekat “ Digitalna inkluzija marginalizovanih kategorija društva ” koji ima za cilj uključiti djecu iz marginalizovanih kategorija u društveni život kroz digitalnu inkluziju. Partner na ovome projektu je Udruženje „Rastimo zajedno“ iz Gacka. Radionice će biti održane u prostorijama Udruženja „Rastimo Zajedno“ a Projekat će trajati tri mjeseca.


Predsjednik Centra za učenje i edukaciju „Naučionica“ Radoica Antunović se zahvaljuje Telemach fondaciji što je prepoznala kvalitet projekta i potrebu za ovakvim i sličnim aktivnostima. Osim obuke rada na novim asistivnim tehnologijama prilagođenim osobama ometenim u razvoju, za članove Udruženja „Rastimo zajedno“ biće izvršena i nabavka asistivne opreme. 

Više u tonskom prilogu: