Пројекат РеЛОаД2: Позив организацијама цивилног друштва за учешће на Информативном састанку

У оквиру пројекта „Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2“ ( РеЛОаД2 ), Општина Гацко позива све организације цивилног друштва (ОЦД) које су регистроване и дјелују на територији општине, да присуствују Информативном састанку и упознају се са планом активности у вези са додјелом буџетских средстава и аплицирањем на актуелни (РеЛОаД2) пројекат.

Састанак ће се одржати у понедељак, 29. новембра, са почетком у 11 часова у сали Скупштине општине.

На састанку ће бити појашњене следеће теме, као смјернице за даљи рад ОЦД:

  1. Улога ОЦД /НВО у развојним процесима на локалном нивоу,
  2. Упознавање са ЛОД методологијом и транспарентном додјелом јавних средстава ОЦД,
  3. Презентација РеЛОаД2 пројекта,
  4. Усклађивање свих аката ОЦД који ће бити неопходни (елиминаторни) за додјелу средстава и пројектне активности,
  5. Рокови за провођење неопходних активности.

С обзиром на важност састанка и скраћене временске оквире активности, присуство званичних представника свих ОЦД је обавезујуће (ОЦД из области спорта, културе, образовања, пољопривреде, екологије, туризма, борачке организације, хуманитарне организације, удружења младих и сл.).

Подсјећамо, Општина Гацко једна је од тринаест локалних заједница у БиХ која је одабрана за учешће у РеЛОаД2 пројекту, који финансира Европска унија, а имплементира УНДП.

Препознајући потенцијал који ОЦД посједују, на овај начин Општинска управа жели ојачати цивилно друштво и активно га укључити у процесе доношења одлука у нашој заједници, приликом рјешавања кључних проблема.

Пријаву и учешће на РеЛОаД2 пројекту, Општинска управа види као прилику да област сарадње ЈЛС и ОЦД регулише на најбољи могући начин и обострано задовољство, подижући капацитете општине и наших ОЦД.

Узимајући у разматрање све наведено, као што су Одлука о методологији додјеле средстава за ОЦД и учешће на РеЛОаД2 пројекту, потребно је повући одређене кораке, одржати обуке и припреме за њихово провођење.